Förlagen och bokhandlarna

Ett tjugotal bokhandlar och förlag har publicerat vykort fram till 1950-talet och minst lika många därefter. Till en början trycktes korten i Tyskland. År 1857 besökte en fotograf för första gången staden. Här återstår en hel del forskning innan alla bitar fallit på plats.

I artikeln ”Det gamla Jakobstad lever i hans album!” om Ragnar Storå, f.d. lärare vid Nykarleby samskola, står bland annat:

     ”Det äldsta vykortet i vårt land kom 1891, berättar Storå. Själv har han i sin samling vykort från 1892 (Åbo) och 1893. Det äldsta vykortet från Jakobstad är från 1898 och upptar bilder av kyrkan, Storgatan, rådhuset och Runebergs stuga, de små bilderna omges av blomstermotiv — den tiden lik. [?] Vykorten såldes i F G Petersons bokhandel (vem minns den?).
    Nykarleby var ett strå vassare än Jakobstad. År 1897 kom det första vykortet med nykarlebymotiv: seminariet, kyrkan och älven, allt omgärdat av blomster. [Har även ett kort från 1894.]
     Korten såväl från Jakobstad som Nykarleby är fotografier, medan de äldsta vykorten som uppenbarade sig i landet är ritade och färglagda.”

Jakobstads Tidning, januari 1973, Lars Pensar tillhandahöll.


Förklaringar

  Vykortsutgivarna är nedan förtecknade i någorlunda kronolgisk ordning och enligt utgivningsort; Nykarleby, övriga Finland, Sverige och Tyskland.
Vykort. X Korten ej ännu är införda i förteckningen över nyare kort.

 

Albin Aaltonen
Axel Eliassons Konstförlag
Bildström
Bonnier Presenta
Café Panorama/Kaj Wikblom
Edit Grönqvists Bokhandel
F. B. Göhler
Foto Kurt Björklund ky
Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag
Grandell & Norrback
Isak Julin'in Kustannusliike ja Kirjakauppa, Tammerfors
Kuvataide Bildkonst
J Schalin Foto och Förlag
J. Wahlbergs foto & förlag
Josef Herlers Bok- och pappershandel
K. & B. D.
Kuultokuva
Leif Sjöholm
L Rosenbachs Pappershandel
L Tengströms Bokhandel
Linnéa Ekstrand
Nyberg
Nykarleby bokhandel
Nykarleby församling
Nykarleby hemslöjd
Nykarleby Jernväg
Nykarleby konstskola för barn och unga
Nykarleby museiförening
Nykarleby stad
O. J. Dahlberg
Paperitaide
Papron
Paul Heckscher
Pohjoismaiden Paperikomppania
Prevex Ab Oy
PR Kortti
Sollo
Studerande vid Konstskolan
Tuko
Turistföreningen i Finland
V. E. Björkboms Bokhandel
Veljekset Karhumäki
Werner Söderström, Helsingfors
Yngve Still

 


 

Nykarleby


L Tengströms Bokhandel
Ett kyrkkort, ett månskenskort och klenoden, Palettkortet, finns i samlingen. Enligt Erik Birck 1988 drev Maria Karolina Tengström en bok- och musikhandel 1887—1901. Att det här står L i stället för M K Tengström beror på att hon kallade sig Lina. Bokhandeln förde även tapeter och guldsmedsvaror.

LTA 1890-1
LTB 1890-2


V. E. Björkboms Bokhandel

Grundad 1901. Såldes 1904 till Edit Grönqvist.

VBA 1900-1
VBB 1900-5
VBC 1900-6

Dragspel.J Schalin Foto och Förlag
Johannes Wilhelm Schalin, f 14.10.1881 Hfrs, d 6.1.1906 i Åbo i tuberkulos, vilken han ådragit sig redan under skolåren. Son till lektor Zachris S. och bror till Sigmund S.

Var amatörfotograf i Nykarleby fram till 1904, därefter ateljé- och pressfotograf. Affär 1904–1906 på Hofrättsgatan 3 i Åbo, bedrev import och försäljning av fototillbehör samt fotograferade. Hans bilder publicerades i flera tidningar under signaturen I. S. Deltog i utställningar åtminstone i Helsingfors, Berlin och Kiev, fick även pris. Av hans produktion finns i museet 3 negativ, 85 ”ädeltrycksbilder” [?, ”jalopainokuvaa”] samt tonade bilder [?, ”toonattua kuvaa”].

Källa: Översättning av personfakta i Fotografregistret på Finlands fotografiska museums webbplats, mars 2003.

JSA 1900-3
JSB 1900-4

JSC 1900-4a

Schalins foton ur Åbo museicentrals samlingar lades ut på finna.fi i oktober 2020:
- Gråstenskällaren m.m.
- Spitting serveras.
- Stadskvarnen och Brunnsholmarna.
- Rådhuset.
- Ragnörn.
- Nybroforsen.
- Orgelläktaren.
- Esplanadens och Topeliusparkens norra ändar.
- Direktorsbostaden.

Fler foton av Schalin.


L Rosenbachs Pappershandel
Även namnen L. Rosenbach, Firma L. Rosenbach och L Rosenbacks Pappershandel förekommer.
     Enligt uppgift från Magistraten i Vasa, Jakobstads serviceenhet avslutade Lina Rosenback (handelsreg.nr 17.508) verksamheten den 17.2.1910. Firman övertogs av Aina Rönning som var en av de sista i staden av den gamla Nykarlebysläkten Schytén. Aina var verksam i Föreningen De Gamlas Hem.

Läs mer: Några ord om leveranser till affären av J. L. Birck.

LRA 1900-8
LRB 1900-9
LRC 1900-10
LRD 1905-3
LRE 1905-4
LRF 1905-5
LRG 1905-6
LRH 1905-7
LRI 1905-8
LRJ 1905-9
LRK 1910-1
LRL 1910-2
LRM 1910-3 (Aina Rönning)
Har också gett ut ett kort från Lutherska bönehuset i Jakobstad.Nykarleby bokhandel
NBA 1905-2
Edit Grönqvists Bokhandel

Ett ”dragspel” från omkring 1905 har jag från firman. Övertogs i augusti 1908 av Josef Herler.
     Enligt uppgift från Magistraten i Vasa, Jakobstads serviceenhet har det också funnit en E. Grönqvists Bok & Pappershandel i Helsingfors. (handelsreg.nr 92.401) Upphörde den 31.7.1981.


Sålda boklådor. — — — Hr V. E. Björkbom, sedan år 1901 finska förlagsföreningens kommissionär i Nykarleby, har öfverlåtit sin bokhandel därstädes till fröken Edit Grönqvist.

Bokhandelstidning för Finland 01.03.1904.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


— Boklådorna. Fröken Edit Grönqvist har anhållit om tillstånd att i Nykarleby idka bok- och musikaliehandel.

Österbottniska Posten, 11.03.1904, nr 10, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-09.)


EGA 1905-11Josef Herlers Bok- och pappershandel
I augusti 1908 köpte Josef Herler Edit Grönqvists bokhandel och blev den mest långlivade bokhandeln och produktiva vad vykortsutgivning beträffar. I december 1912 sålde Herler handeln till Gerda Thunberg. Affären gick under namnet Gerda Thunbergs Bokhandel fram till 1916, när Herler återvände från södra Finland efter att ha prövat lyckan som skådespelare och affärsman. Thunberg gav mig veterligen inte ut vykort. Ragnvald Thors innehade bokhandeln från 1964 ända fram till sin död den 6.10.1990. Affären finns kvar men heter numera Nykarleby Bok- och pappershandel och drivs av Gunilla och Ulf Nybäck.
     Hösten 2010 tog Anna Sundstén över och hon återtog namnet Herlers bokhandel.

Sedan början av året [2016] har Anna Övergaard sökt någon som kan ta över Herlers bokhandel. Nu är det klart at det blir Marina Silván-Wasberg som fortsätter med verksamheten. Silván-Wasberg bor i Korsholm och tanken är att hon ska ta över bokhandeln i början av april. Övergaard har drivit företaget sedan 2010. Men i januari i år berättade hon i ÖT att hon från och med nu vill satsa mera tid på familjen. (ÖT:s webbupplaga den 4.3.2016.)

År 2022 var bokhandeln åter till salu, och skulle stängas i augusti om ingen köpare dök upp. Det blev ingen försäljnng och Marina Silván-Wasberg fortsatte.

Uppgifter fram till 1990 från Erik Birck 1988, sid. 272.

Läs mer: Josef Herlers bokhandel – en kulturens högborg av Folke Holmström.

JHA 1910-4
JHB 1910-5
JHC 1910-6
JHD 1910-7
JHE 1910-8
JHF 1920-1
JHG 1920-2
JHH 1920-3
JHI 1920-4
JHJ 1920-5
JHK 1920-9
JHL 1930-1
JHM 1930-2
JHN 1940-1
JHO 1940-2
JHP 1950-1
JHQ
JHRBildström Kb
Stadens första riktiga fotoaffär Bildström kb, om man bortser från att t.ex. Westerlunds elaffär hade en fotoavdelning och film kunde köpas och framkallas hos Rafael Sjöblom, slog upp portarna 1981 på Bankgatan 17. Det var ungefär samtidigt som mitt fotointresse vaknade, så det var mycket bra tajming. Namnet anspelade på ägarna Karl-Erik Wikströms och Gustaf Sandströms efternamn. Fotolabbet Color-Kolmio i St Karins anlitades. 1984? flyttades verksamheten till Bröderna Sjöholms affärshus på Topeliusesplanaden 13 och Wikström hoppade av. Sedan 1995 huserar firman i gamla mejeriet och ägs numera av Gustafs bror Mats Sandström och fru Monica. Den första och hittills enda vykortsserien gavs ut under andra hälften av 1990-talet. Sedan dess har man då och då givit ut enstaka vykort och även haft fotovykort till salu, bland annat julkort med Nykarleby museum.

Firman har även fotograferat för vykort för andras räkning, t.ex. Café Kyrktuppen, Nykarleby församling och Salemförsamlingen.

Bildströms webbplats.

Vykort.Nykarleby församling

Vykort. X

 Nykarleby museiförening X
Museiföreningen gav i början på 1980-talet ut åtta svartvita vykort i A6-format. Motiven i serien, som är en av de få jag med säkerhet kan säga att jag har komplett, består dels av faksimil av gamla vykort och dels av en litografi, en oljemålning och fotografier som mig veterligen inte tidigare använts för vykortsändamål.

Vykort. XNykarleby Jernväg
Museijärnvägen Nykarleby Jernväg gav i mitten på 90-talet ut vykort imed nytagna motiv i färg och faksimil i svrtvitt. Korten är ovanliga så till vida att de är försedda med sponsorernas logotyper. Bland andra Farm-Frys, Nyko-Frys, Monäs feed och Nykarleby saneringstjänst sponsrade.

Vykort. X
Studerande vid Konstskolan
Studeranden vid konstskolan har vid ett par tillfällen gett ut vykort. Anki Segervalls och Ulrika Nygårds serigrafier på gult papper kom 1984. I samlingen ingår sex kort av vardera, men det finns ytterligare några. Helena ? och Lotte von Essens på blått papper kom 1989 och av dem har jag endast tre.

Vykort. X
Linnéa Ekstrand
Konstnärinnan Linnéa Ekstrand har vid tre tillfällen (1994, -97 och -98) publicerat akvareller som vykort. Några av dem finns på hennes webbplats. Hon har även målat vykort för Topeliusgymnasiet, Nykarleby sjukhem och matstället Vilttorpet vid E8 strax bortom kommungränsen mot Pedersöre. Hennes akvarelljulkort används till adventskalendrarna 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011.Nykarleby hemslöjd
Sedan 1990-talet saluför Nykarleby hemslöjd korsstygnsbroderade kort.

Vykort. XNykarleby konstskola för barn och unga
Till julen 1996 gav Nykarleby konstskola för barn och unga ut fyra svartvita kort med elevernas alster. Våren 2005 utgavs en serie med motiv från Kuddnäs.

Vykort. XLeif Sjöholm
.

Vykort. X

 Café Panorama/Kaj Wikblom
Sedan 1996 finns Finlands högsta väggmålning, Per aspera ad astra, dokumenterad på fyra vykort tryckta hos Nykoprint.

Vykort. X
Oy Prevex Ab
Julen 1998 uppmärksammade Prevex att de gått 100 år sedan Zacharias Topelius med ett julkort i svensk och finsk variant med Kuddnäs i vinterskrud. Kortet fanns inte till allmän försäljning.

Vykort. X
Yngve Still
En utställning med ”Nykarleby motiv från 50-talet. Arbeten i skrapkartong” av Yngve Still fanns sommaren 1999 vid Kuddnäs. Fyra av konstverken fanns som vykort: ”Hästar på Frösön”, ”Utsikt från bron. Till vänster bryggeriet, till höger kvarnen”, Grisselöns fiskeläge” och ”Flotkarlar”.

Vykort. X

 


Övriga Finland

Werner Söderström, Helsingfors
En serie om 1808–09 års krig där två Nykarlebykort ingår.
WSA1
WSA2Isak Julin'in Kustannusliike ja Kirjakauppa, Tammerfors
(1898 –1918)

Kuddnäs, grön xylografi.
Skogsparken.Nyberg

Fotografen Knut Nyberg från Vasa var verksam i slutet på tjugotalet och i början på trettiotalet.
NYA 1920-10Turistföreningen i Finland

Turistföreningen i Finland, stiftad 1887, med omkr. 4,500 medlemmar (1919), har tilluppgift att genom publicistisk verksamhet ochpraktiska åtgärder främja turistväsendet i landet. Angelägenheterna ombesörjas och medlen förvaltas i Helsingfors af en centralstyrelse, beståeade af 9 led. Antalet filialer utgör 10. Medlemsafgiften utgår (från 1920) med 10 mark årligen; afgiften för ständigt ledamotskap är 200 mark. Föreningen omhänderhar bl. a. trafiken med forsbåtar å en af landets mest kända tuistleder, Vaala—Muhos (Ule älf), samt utger ”Turisttidskrift” och ”Matkailulehti” (finsk upplaga af den förra), hvilka tidskrifter i regel utkomma med 6 n:r om året och gratis tillhandahållas föreningens medlemmar. Därjämte utger föreningen tidtabellspublikationen ”Turisten”.
Nordisk familjebok (1920).

Två kort med stockflottare eller purilfinnar eller propsjassare.

TFA 1920-6Pohjoismaiden Paperikomppania

Förlaget var enligt uppgift på Helsingfors stads webbplats verksamt 1919—1980.
PKA 1920-8Grandell & Norrback, Grandell, Jakobstad

Några serier med Juthbackamotiv från femtiotalet och en färgserie från 60-talet finns i samlingen.

Vykort. XSollo, ÅboAlbin Aaltonen (f. 1903 d. 1975)
, Jyväskylä
Fakta på Finlands fotogarfiska museum.
Vykort.Veljekset Karhumäki

Firman har specialiserat sig på flygbilder och är fortfarande verksam. De äldsta korten i samlingen är från mitten av 1930-talet. Har 26 svartvita kort och 5 i färg. Ytterligare finns åtminstone ett kort.

     En ny inhemsk flygmaskin, byggd av bröderna N. och V. Karbumäki, har nyligen avprovats. Trots att motorn är en lätt tysk Haackemotor på en last 40—45 hästkrafter steg planet utan svårighet. Planet är en endäckare med 11 meters vingbredd. Stommen och de metoder, som kommit till användning vid planets förfärdigande, ha av experter erhållit det bästa vitsord.

Österbottniska Posten den 20 april 1928.
(Inf. 2018-02-07.)

Förteckning över Nykarlebykort utgivna av firman.

Vykort.Kuultokuva
Firman från Helsingfors har sedan slutet på 1960-talet gett ut vykort i färg och A6-format. En specialitet var att vissa serier även såldes som diabilder. De fanns i Herlers Bokhandel, men tyvärr köpte jag dem inte. År 1995 publicerades en serie med motiv från ”Varsomhelstilandet” och devisen ”Nykarleby Småstad som bäst” och ”Uusikaarlepyy. Pikkukaupunki parhaimmillaan”. 16 kort ingår i samlingen. Vykort

M Helsingfors Samtliga färg A5.
V 1401

Vykort.Kuvataide Bildkonst


Vykort.Foto Kurt Björklund ky, Vasa
Firman gav på 1960- och 70-talen ut ett antal i utlandet tryckta vykort i färg och A6-format. 16 stycken kort ingår i samlingen.

Vykort.
Paperitaide
Vykort.PR Kortti


Vykort.Papron

Ab Papron Paperitukku Oy från Kristinestad grundades 1993, gick i konkurs i början på 2014 och konkursboet avslutades 2017.

Sedan julen 1996 har Papron givit ut julkort med texten antingen ”Julhälsningar från Nykarleby” eller ”Jouluterveiset Uusikaarlepyystä”. 24 stycken finns i samlingen, men det kan ha getts ut betydligt fler. 1997 gav firman ut en serie om sex kort med ”Hälsningar från Nykarleby” i guld och motiv från ”Varsomhelstilandet”.

Åtminstone två kort med ”Julhälsningar från Ytterjeppo” (jultomete i röd kappa med säck på ryggen och en stuga i vinterlandskap med ljus och äpplen i förgrunden) har utgivits. Det är de enda korten från Ytterjeppo jag känner till.

Vykort.

 PR Kortti
Vykort.


Bonnier Presenta
1996 fanns en serie om åtminstone 19 tecknade kort med djurmotiv och olika deviser som t.ex. ”Här i Nykarleby simmar man lugnt och skönt” till salu.

Vykort.


Tuko
Vykort.

Sverige


Paul Heckscher, Stockholm (1900–17
)
F. 1869 i Köpenhamn. Verksam bl.a. i Berlin och i Stockholm. Ägde Nordiska Konstförlaget.

Ett topografiskt kort och några med Topelius finns i samlingen.Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm
(1890–)
Sju vykort och några Topeliuskort ingår i samlingen. Firman finna kvar under namnet Axel Eliasson AB, men är inte längre verksam inom vykortsbranschen.

”Den svenske pionjären Axel Eliasson fick idén till vykortsutgivning under sin studietid i Berlin och grundade sitt konstförlag i Stockholm 1890. De första åren stod Eliasson själv bakom kameran och kunde till skillnad från flera kollegor lansera sina produkter under beteckningen ”svensk tillverkning”. Hans första vyer över Stockholm och Göteborg, som annonserades i Aftonbladet 1891, gjorde inte någon omedelbar succé men en ny upplaga i något förändrat utförande utgavs fem år senare. Stor spridning fick de ”officiella” vykort som förlaget utgav i samband med Stockholmsutställningen 1897. Eliassons förlag expanderade ända fram till tjugotalet, men produktionen av topografiska motiv avstannade under 1940-talet. Att företaget lyckats överleva beror sannolikt på förmånliga avtal såsom reproduktionsrätten till ateljé Jaegers tagningar av kungligheter och andra berömdheter liksom ensamrätten på vykort med Jenny Nyström-motiv.
     Vissa amerikanska vykortsförlag gav i början av seklet ut topografiska kort med svenska vyer och engelskspråkig bildtext, och Axel Eliassons Konstförlag levererade bildoriginal till amerikanska kollegor. Sådan bildexport var ett internationellt fenomen och hos välsorterade svenska bokhandlare och tobaksaffärer kunde man köpa vykort från främmande länder. Allteftersom massturismen gav alltfler möjlighet att besöka de främmande platserna, avtog detta sätt att tillfredsställa exotismen.”
Magdalena Gram © (1998) Hälsning från Stockholm.

AEA 1900-7Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag, GKA, Stockholm
(1890–17)
Tre vykort och några Topelius-kort har jag hittills lyckats vaska fram.

”Hasse W. Tullberg grundade sitt förlag i Linköping 1890, samma år som kollegan Axel Eliasson. Vid mitten av decenniet övertogs rörelsen av Karl Gustaf Granberg och bytte då namn till Granbergs Konstindustri AB (GKA). Företaget står bland annat bakom några tidiga skansenvykort från 1890-talet. 1896 började man utge vykort i färglitografi, och vykort i färg var ända in på 1910-talet en specialitet. Granbergs hade även en betydande verksamhet i Ryssland och Baltikum, som dock upphörde i samband med ryska revolutionen 1917.”
Magdalena Gram © (1998) Hälsning från Stockholm.

GKA 1905-1


J. Wahlbergs foto & förlag, Stockholm

Av förlagets produktion är jag ägare till ett kort med Nybroviken och ett med Topeliusparken.Tyskland


F.B. Göhler. Gross-Röhrsdorf-Dresden

FGA 1900-2K. & B. D. ?

KBA 1905-10

(Rev. 2024-02-10 .)