Förklaringar
Välj gata i menyn
eller
se beskrivningen genom att klicka på gator och vägar på stadens adresskarta.
( )= gatan finns ej längre, blev aldrig anlagd eller namnet har bytts.Vapen på stadens adresskarta från 1990.