Köttkontrollen

Köttkontrollen började byggas 1935 och färdigställdes 1937. Dit förde slaktarna kroppar för veterinärkontroll. I källaren finns kar av betong för insaltning av hudar. De enda spåren av den mycket speciella tempelportiken mot Jakobstadsvägen som fungerade som regnskydd och upphängningsanordning för skenorna som djurkropparna transporterades in och ut på, är de små runda hålen i portarna. Taket var även ett förträffligt skydd mot både regn och sol när man försökte (och för det mesta lyckades) lifta till Jakobstad.


Köttkontrollen. Kommunaldjurläkaren N. von Hellens har förordnats till ordinarie köttkontrollör i Nykarleby.

Österbottniska Posten, 19 november 1937, nr 46, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Köttkontrollens skärmtak vid Jakostadsvägen, mot norr.
Köttkontrollen och dess skyddstak vid Jakostadsvägen 7, mot norr. Museet till höger.
Foto: Lars Pensar.


Ibland följde jag med pappa när han köpte juver och tungor som efter kokning blev smörgåspålägg.

Bernhard och Ernst Eng från Smedsbacka samt Hugo Gleisner från Socklot var kötthandlare/slaktare i början på 1970-talet.

Kontrollverksamheten lades troligen ner 1973, varefter staden en tid använde lokalen som förråd och verkstad. Till exempel Stadsträdgården snickrade parkbänkar där.

En tid på åttiotalet fanns i byggnaden ett embryo till ett tekniskt museum med bland annat föremål och maskiner från Nesslers tryckeri och K. J. Pensars bensinmack.

Köttkontrollen fungerade en tid som älgslakteri.

Konstverket på gavelfältet kom till i samband med utställningen Nykarleby Recall – Coming Back i september 2014. Sjuttio konstnärer som varit gästkonstnärer i Nykarleby under konstskolans tid 1996–2012 återkom då. Det var den största retrospektiva konstutställningen någonsin i Nykarleby. De flesta konstverken är borttagna, men t.ex. klotet i en björk vid kyrktomtens sydöstra hörn är ett minne från utställningen.”Översvämmande känslor gör denna triangel öde
Onödig handling väntar på ditt handtag”

Foto: F.L. 2016-07-12. Förstoring.


Enligt utställningskatalogen är detta verk nr 14 Randomroutine (Krisztián Kristóf & Tamás Kaszás) Flooding (concrete poem). 2014.
Före konstverket uppsattes.
Förstoring.
(Inf. 2019-06-17.)

Köttkontrollen från söder någongång mellan 1937 och 1952. Notera texten KÖTTKONTROLL och de knappt synliga skenorna som användes för att transportera kropparna in i byggnaden för kontroll!
Köttkontrollen från söder ca 1950. I december 1951 flyttade familjen Sund från Norra tullgården och sålde den 1952 till Nykarleby museiförening. Pojkarna är förmodligen Kurt, Bjarne, Roger och Sture Sund. Notera texten KÖTTKONTROLL och de knappt synliga gejdrarna som användes för att transportera kropparna in i byggnaden för kontroll! Hela bilden. År 1951 saknade man snöplog. Trafikant Birger Blomström som bodde ovanför köttkontrollen var stadens förste snöplogsägare enligt uppgift från Bjarne och Elisabet Sund.
Foto: Nykarleby fotoateljé/Gerda Mattsson.


Lars Pensar:

Denna stämpel omhändertogs av Peter Gullback vid urstädning av stadens växthus. Den är deponerad hos Gunilla Kvist på ämbetshuset. Cirka ½ kg tung, stämpeln av kompakt mässing, ca 45x30 mm, 13 mm tjock, skaftet ca 130 mm, 40 mm grovt. Vad kan den ha tjänat för ändamål?

 Jag gissade på att det kunde vara en stämpel från Köttkontrollen och lade in den här. Finns det andra förslag? Den kom till användning i Ronnie i Till dig som saknas av Peter Sandström.

(Inf. 2009-11-30.)


Köttkontrollens skärmtak.
Länsman Elof Ohls gård och skärmtak där det alltid stod Saabar, Köttkontrollens skärmtak, museet och den rimfrostklädda björken, John Fors gård framför vilken brunnen fortfarande har överbyggnad. I högerkant fanns Adventkapellet. Förstoring.

Foto: Holger Haglund, gissningsvis i mitten på 1970-talet. Ungefär samma vy 1973.


Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2012-04-23.)
”Dammen i Nykarleby. (1937-1959).” Förstoring.

Foto: Karl Alfred Nyström. SLS samlingar på Finna.fi. Kolorering: Peter Gullback.

En skärmtakspelare i högerkant. Notera telefonstolpen med 34 trådar och att den som så många andra el- och telefonstolpar bytts ut, men man har fäst den vid den gamla kapade stolpen.
(Inf. 2022-03-22.)Läs mer:
Köttförsäljning på torget på 1930-talet.
Neger om köttförhållandena i Österbottniska Pressen 1935.
Köttkontrollstation i Nykarleby? i Österbottniska Posten 1935.
Byggnadsverksamheten i Österbottniska Posten 1937.
Lagenlig köttkontroll i Österbottniska Posten 1937.
Köttkontrollen i Österbottniska Posten 1939.
Ett avsnitt ur novellen Ronnie i Till dig som saknas av Peter Sandström.
Två byggnader från 1935 i Nykarleby av Lars Pensar.
Nkby avvecklar köttkontrollen i Jakobstads Tidning 1971.
Tekniska museet seglar i motvind i Jakobstads Tidning 1983.
Rådhusgalleriet husvillt till hösten i Jakobstads Tidning 2002.
(Rev. 2022-10-09 .)