Adventskapellet 195X eller 196X

Topeliusesplanaden 31, strax norr om korsningen med Grev Tottgatan, mot nordost. Gården revs i början på 1970-talet.
Topeliusesplanaden 31, strax norr om korsningen med Grev Tottgatan, mot nordost.
Foto: Håkan Wenelius, Per Willman innehar fotografiet och Stig Haglund tillhandahöll.


Det enda jag visste om gården som ägdes av Adventistförsamlingen var att den revs omkring 1970. Dess bättre lånade jag i somras en artikel av Lars Pensar. Denna kom nu väl till pass
(Inf. 2003-12-03.)*               *               *
På basen av fakta i ovannämnda artikel, samt uppgifter från Lars Pensar och Tor-Björn Carlsson, som också tillhandahöll foto och är uppvuxen i gården, är ägarlängden:
   
18??Gården torde ha byggts av tullförvaltar Lingonbladh eller sjökapten Karl Oskar Olson.
 Kronolänsman Fritz Olson.
1902 (?)

Borgmästare Oscar Calamnius,som möjligen lät utföra tillbyggnaden mot gårdssidan.

[1919 Fanny Lundberg]
1919Seminarielektor Sigurd Sahlberg
1938Lärare Ingvar Carlsson och hustrun Lisa, tandläkare.
1951Adventistförsamlingen.
ca 1971 Byggnadsbyrå T. Ågren.Den 18 maj 2020


Sedan vårvintern är fasadrenovering på gång. Maggi i förgrunden. F.d. seminarieverkmästare Eliel Backlunds gård i högerkant. I lokalen längst till vänster huserade Adventistförsamlingen. Några år på nittiotalet fanns vegetariska restaurangen Vegana där. Nykoprint etablerade sig i ett av garagen 1982 och tog småningom över hela bottenvåningen. 2007 flyttade Kårkulla arbetscentral in i delar av f.d. Nykoprints lokaler och 2019 flyttade man ut. F.d. Adventkyrkan byggdes 2020 om till bostad.
Foto: Lars Pensar.

(Inf. 2020-05-21.)Den 1 oktober 2020


Nu är fasadrenoveringen klar. Skylten på belysningsstolpen är en hastighetstavla. Nedanför den en eluttagsstolpe för Nykarlebystjärnan. På banderollen informeras om olika evenemang typ Monäsrodden, Julöppning och Nykarlebyveckan/staden 400 år (i esplanadens södra ände). Förstoring.
Foto: Lars Pensar.

(Inf. 2020-10-05.)


Läs mer:
Brunnen uthusbyggnad. 1942
Södra gaveln i färg.
Från Topeliusparken.
Den södra gårdsbyggnaden.
Norra uthuset.
1967.
1979.
Staketet.
(Rev. 2023-11-09 . )