Apotekets brunnshus 2003


Kyrkogatan 7, korsningen med Borgaregatan, mot öster.
Foto: Lars Pensar, december 2003.

Brunnshuset flyttades, på Marlene Sunds initiativ meddelade Albert Braun, till granngårdens tomt på andra sidan Borgaregatan när det nya bostadshuset byggdes 2002–03 på apotekstomten.


Läs mer:
I Allmänna brunnar – vattentillgången av Lars Pensar finns en målning av brunnen på dess ursprungliga plats.
(Rev. 2020-06-22 . )