Apotekets uthus 2001


Kyrkogatan 9, mot nordnordost.

  1.   2. 3.   4.   5.       6.   7.   8. 9.    

Numreringen hänför sig till Uthuset av Börje Wilkman.

Ett rejält uthus värdigt en apotekare. Till höger ett av få lärkträd i staden, förmodligen det största. Vid sidan av högen med resterna av apotekets sockel av huggen gråsten skymtar brunnsöverbyggnaden som närmast liknade ett lusthus. På tomten fanns även en jordkällare. Uthuset revs den 30 november 2001.


Foto: Lars Pensar 8/11 2001.
(Rev. 2018-04-16 .)