Historien om ”Arken” i Nykarleby skärgård


Följande berättelse kan möjligen ha sina brister men är i huvudsak, undantaget var och när båten byggdes, återgiven såsom muntligen berättats utav ägarsläkten.

Båten är (troligen) byggd på Jakobstads Båtvarv, dåvarande Serlachius Båtvarv under de första decennierna på 1900-talet. Men detta påstående har tyvärr ej gått att få bekräftat.

Båten ägdes av Alfons Eklund, gift med barnmorskan Gerda Eklund. Efter att den blev uttjänt i slutet av 1940-talet fick tandtekniker Birger Backlund, son till Eliel B., denna och därmed drogs den upp på land vid Aspskärs östra strand. Omkring 1946 blev den påbyggd med sitt kännspaka akterhus och därefter kallades den för Arken. På samma strand uppförde Birger sin sommarstuga och bebodde Arken under byggnationstiden.


Två oidentifierade män framför Arken. Notera att dörren saknar fönster.
Två oidentifierade män framför Arken. Notera att dörren saknar fönster.
Foto: Tillhör Lars Pensar.
Kolorering: Peter Gullback. (2021-04-11.)


Omkring 1950 flyttade Erik Wik Arken till Hummelskärs sydvästra sida där han sedan tillbringade sina semestrar. Efter pensioneringen från Helsingfors Spårväg bebodde han vanligtvis Arken från våren till långt långt in på senhösten.

Under Erik Wiks flitiga fingrar och finurliga praktiska lösningar blev båten som vilken bekväm sommarstuga som helst. Det var ståhöjd i aktern med kokmöjlighet på gasspis, köksbord med sittbänkar, väggfasta kärlskåp, rinnande vatten från en yttre tank, sovbritsar på bägge sidor i fören m.m.

En tid efter hans död flyttades Arken vintern 1994 tillfälligt än en gång till Aspskär. Vintern 2004 flyttades den till sitt nuvarande tillfälliga ställe på Granskär. Den är fortfarande i släktens ägo.


Arken vid Hummelskärs sydvästra strand år 1956. Notera att dörren är utbytt och glasad.
Arken vid Hummelskärs sydvästra strand år 1956. Notera att dörren är utbytt och glasad.


Lisa Backlund berättade.
(Inf. 2005-10-02.)

*     *     *


Arken i färg


Arken vid Hummelskärs sydvästra strand år 1956. Notera att dörren är utbytt och glasad.
Arken på Granskär sommaren 2015. Notera ställningen! Förstoring.


Nils-Erik Tonberg publicerade på facebook.
(Inf. 2013-09-13.)


(Rev. 2022-04-07 .)