Återanvända timror


På 1960- och 70-talet återanvändes gammalt timmer i nya egnahemshus. Timret hyvlades och monterades stående. Bland andra xx hade en mobil hyvel.


Några exempel

Fler exempel mottages med tacksamhet!

     

Byggherre

Från Till
Lars Backlund Grev Tottgatan 7 Samma
Elof Broman Gustav Adolfsgatan 10 Samma
Rolf Renvall Församlingshemmet Nygård
Bränn? Sockenstugan Jeansborgsvägen
     

(Inf. 2010-04-12, rev. 2010-04-12 .)