Återanvända timror


På 1960- och 70-talet återanvändes gammalt timmer i nya egnahemshus. Timret hyvlades och monterades stående. Bland andra xx hade en mobil hyvel. Även tidigare och senare har hus flyttats till och från staden.


Några exempel

Fler exempel mottages med tacksamhet!

     

Byggherre

Från Till
Lars Backlund Grev Tottgatan 7 Samma
Elof Broman Gustav Adolfsgatan 10 Samma
Rolf Renvall Församlingshemmet Nygård
Bränn? Sockenstugan Jeansborgsvägen
Marianne Renvall Järnvägsstationen Villa vid Andrasjön

(Inf. 2010-04-12, rev. 2023-03-05 .)