F.d. Rolf Backmans gård februari 1986


Bangatan 3 vid korsningen med Esplanaden, mot sydväst.
Foto: Lars Pensar.

Kantor Anders Gästrin ropade in tomten på auktion den 1 oktober 1860 för 50 rubel. År 1925 donerades gården av Gästrins son till Föreningen De Gamlas Hem, som sålde den vidare redan 1933 till Gösta Lundell. När han flyttade till konsul Nylunds gård i Nystan köptes gården av Albert Backman. Siste boende var sonen, bagare, sedermera brandchef Rolf Backman med familj som 1982 eller -83 sålde den till byggnadsfirma K-E Nyman från Vasa. Gården användes en tid efter det som ”kämppä”. Den revs omkring 1986 när den nya infarten söderifrån över Juthbackabron anlades och så byggdes trevåningshuset som finns i dag.

Backmans bageri fanns från 1956 i en liten byggnad strax till vänster utanför bilden. Bageriet köptes av Gösta Sandberg, flyttades till f.d. Valioravintos lokal vid Kvarnvägen och fick namnet Sandbergs bageri.


Lars Pensar och Henrik Backman bidrog med fakta.En del av bostadshusets sydsida- och östgavel. Nuvarande Sport- och Maskin-Johan i bakgrunden. Förstoring.Henrik Backman tillhandahöll foton från slutet på 1960- eller början på 70-talet.
(Inf. 2021-02-21.)


Läs mer:
Artiklar om Rolf Backman och bageriet.
Backmans kringla.
De gamlas hem av J. L. Birck.
Gården i början på 1900-talet.
Gården på ett vykort från 1930-talet.
Anders Gästrin av Erik Birck.
I bakgrunden Markéns/Rudnäs gård.
(Inf. 2005-11-30, rev. 2021-03-06 .)