F.d. Rolf Backmans gård februari 1986


Bangatan 3 vid korsningen med Esplanaden, mot sydväst.
Foto: Lars Pensar.

Kantor Anders Gästrin ropade in tomten på auktion den 1 oktober 1860 för 50 rubel. År 1925 donerades gården av Gästrins son till Föreningen De Gamlas Hem, Gösta Lundell hyrde och när han flyttade till konsul Nylunds gård i Nystan köptes gården av Albert Backman 1933. Siste boende var sonen, bagare, sedermera brandchef Rolf Backman med familj som 1982 eller -83 sålde den till byggnadsfirma K-E Nyman från Vasa. Gården användes en tid efter det som ”kämppä”. Den revs omkring 1986 när den nya infarten söderifrån över Juthbackabron anlades och så byggdes trevåningshuset som finns i dag.

Backmans bageri fanns från 1956 i en liten byggnad strax till vänster utanför bilden. Bageriet köptes 1975 av Gösta Sandberg, flyttades till f.d. Valioravintos lokal vid Kvarnvägen och fick namnet Sandbergs bageri.


Lars Pensar och Henrik Backman bidrog med fakta.En del av bostadshusets sydsida- och östgavel. Nuvarande Sport- och Maskin-Johan i bakgrunden. Förstoring.Henrik Backman tillhandahöll foton från slutet på 1960- eller början på 70-talet.
(Inf. 2021-02-21.)


Gårdsköp. Gården n:o 2 i hörnet av Östra Esplanad- och Bangatorna, vilken ägts av De gamlas hems förening, försåldes i går kväll till handelsförest. Albert Backman för ett pris av 49,000 mark.
     Kalle Lampinen har försålt sin gård på Jeansborg till Gunnar Willman för 35,000 mark. Tillträdet sker omedelbart.


Österbottniska Posten, 16 juni 1933, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Artiklar om Rolf Backman och bageriet.
Backmans kringla.
De gamlas hem av J. L. Birck.
Gården i början på 1900-talet.
Gården på ett vykort från 1930-talet.
Anders Gästrin av Erik Birck.
I bakgrunden Markéns/Rudnäs gård.
(Inf. 2005-11-30, rev. 2022-10-25 .)