Gården med den höga stenfoten

Gården med den höga stenfoten.
Gårdarna gissingsvis på 1930-talet. Den mellersta delen riven. Förstoring.
Ur Lars Pensars samlingar.
(Inf. 2023-05-06.)


Gården med den höga stenfoten.
På bilden ovanför ser man att gården tidigare hade sex likadana fönster på östfasaden och små vindsfönster ovanför dem.


Granngårdarna.
Granngårdarna. Lärare Holmqvists gård med brutet tak inropades 1966 på auktion av lärare Ture Nordlund. Nu Mattbäck. Förstoring.
Foto: F. L. den 15 oktober 2004.


Tomten med nummer 131, senare nummer 104, .har varit bebyggd sedan 1740-talet. År 1812 säljer mamsell Anna Lisa Synnerström den till sockneadjunkten, magister Jakob Wilhelm Ahlqvist  för en köpesumma stor 360 riksdaler riksgäldsmynt.
     År 1838 inropas den på auktion av häradsskrivaren Kjellman.
     Redan följande år säljer han den till sjökaptenen och handlanden Jakob Öhlund och hans hustru Regina, född Strömmer. [Ö. ville anlägga en kvarn nedanför gården.]
     Efter deras död (1853 resp.1867) ärvs gården av Regina Strömmers dotter från ett tidigare äktenskap, Augusta Wilhelmina Becker, sedermera gift med apotekaren Johan von Bentzelstjerna.
     Denna fru Bentzelstjerna, bliven änka, säljer gården 1892 till lektorskan Rosa Backman, född Dyhr och dotter till Albert och Mathilda, född Lithén. Rosa, gift med lektor Axel Backman, som dör 1888, innehar gården till sin död 1923 då den ärvs av halvsystern Lotte Dyhr. (Hennes mor var Hildegard Jessberg, Alberts andra hustru.)

Stor auktion.

     Torsdagen den 26, fredagen den 27 och event. lördagen den 28 innevarande april, med början kl. 11 f. m., förrättas auktion å avlidna fröken Lotte Dyhrs kvarlåtenskap härstädes, bestående av gården och tomten N:o 104 vid Jutas-vägen i Nykarleby. Gården, som är naturskönt belägen invid älven och Storbron, består av tvenne boningsbyggnader om tre lokaler, tvätt- och bagarstuga samt nödiga uthus. Brunn med gott vatten finnes å gårdsplanen. Dessutom försäljes en magasinsbyggnad, tvenne stadslindor, mahogny och valnöt-möbler, sekretär, byråer, sängar, stolar m. m., kristall-takkronor, värdefulla husgerådssaker, bordssilver, linne- o. sängkläder, böcker, tavlor, antika saker samt en myckenhet annan lösegendom.
     Fastigheterna försäljas fredagen den 27 kl. 12 p. d. Kända och vederhäftiga köpare erhålla en månads betalningsanstånd.
      Nykarleby den 12 april 1934.
Joel Nilsson.
Förrättningsman.

Österbottniska Posten, 13.04.1934, nr 15, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03.02.)]


     Efter Lotte Dyhrs död 1933 inköps gården av f.d. gruvfogden i Pargas, Joel Brown, som bosätter sig i gården 1938.
     År 1951 säljer Brown gården till Ingmar Jouper, men behåller boenderätten i den södra gården till sin död 1954.
     År 1962 köper Ruben Lillqvist från Forsby gården av Ingmar Jouper, och idag ägs gårdarna av Rubens ättlingar, så att Rubens dotter Maryann Backström, med make Clas Göran, bebor huset med den höga stenfoten. Hennes dotter Belinda med make Kåre bebor den södra gården med gavel mot vägen och som även äger den lilla Salins stuga söder om i backsluttningen. 
     ”Bläckhornet” numera tillbyggd, norrom gården med hög stenfot ägs av Rubens dotter Berit Mattbäck med make, medan deras son, Mårten Mattbäck med maka Kajsa inköpt och äger den ovanför belägna ”Pumpen Holmqvists” gård.


Detalj ur den höga stenfoten.
Detalj ur den höga stenfoten.

Foto: Lars Pensar den 3 mars 2007.

 

Bakgården.
Det är inte många som sett kyrkan ur denna vinkel. Källarn vars gaveltriangel skymtar är säkerligen från före branden, 20 m² stor med drygt två meter tjocka gråstensmurar längs långsidorna. En fantastiskt väl fungerande källare där nu fanns massor med sättpotatis, kanske trettio lådor! Dem använder de på gamla Yrjäs åkrar i Forsby, vilka är en del av det hemman Ruben Lillqvist ägde och som nu dottern innehar.
Foto: Lars Pensar den 2 maj 2006.


Lars Pensar i augusti 2008.

 Skrivet på baksidan: ”Källådern som går under f.d. Benzelstjernas gård i Nystaden (gården med höga stenfoten) och utmynnar vid gatan.
     Numera tilltäppt av gårdsägaren, Brown, för att förse huset med vatten.”

Förstoring.
Stig Haglund tillhandahöll bild ur Einar Hedströms samling.
(Inf. 2011-09-07.)

 Gården skymtar i bakgrunden i vänsterkant. Brostugubacken i högerkant. Före 1926 när kraftverksdammen byggdes. Förstoring. Förmodligen fotat vid samma tillfälle som Heikelska gården fotades.
Mikael Schalin tillhandahöll.
(Inf. 2014-05-14.)


Läs mer:
Ett vykort från 1920-talet.
Gården på ett panorama.
Gården 2012.
Milstenar upphittade på tomten.
Postlådor.
Norra gaveln på ett julkort.
Ruben Lillqvist tröskar.
Lotte Dyhrs och Rosa Backmans hem.
(Inf. 2008-08-22, rev. 2023-05-06 .)