Bergfeldtska gården


När detta hus rivits finns endast två ursprungliga gårdar kvar längs hela Topeliusesplanaden: f.d. Caséns–Ceders, nuvarande Sport och maskin Johan på nummer 1 och f.d. Souranders på nummer 21.– Om man bortser från Nordea vars gavel vetter mot esplanaden.

Tomten nr 48 inropades på auktion den 1 november 1859 av viktualiehandl. Robert Ahlqvist för 386 rubel.

År 1907 ägdes gården av skomakare Skog.

År 1925 blev det en ny ägare:

Konkursauktion.

Medels offentlig auktion, som förrättas lördagen den 25 april från kl 10 f. m. i gården N:o 48 vid Esplanadgatan i Nykarleby stad, försäljes handlanden J. Th. Forsbergs konkursmassa tillhöriga lager av alla slags SKODON, fullständig butiksinredning, telefon och diverse annan lösegendom. Vid samma tillfälle säljes även gården och norra hälften av tomten N:o 48 i 14 kvarteret i Nykarleby stad. Närmare upplysningar meddelas per telefon 3 och 74.

Sysslomännen.

Österbottniska Posten, 10 april 1925, nr 15, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. Affären hade utvidgats två år tidigare.


Gårdsköp.
Dr Curt Roos har av fröken Lovisa Nyqvist tillhandlat sig gården n:r 48 vid Ö. Esplanadgatan för ett pris av 130,000 mk. Tillträdet sker den 1 juni.
      Nykärleby andelsmejeri bar försålt sin fastighet å Haga till Kovjoki äggandelslag.

Österbottniska Posten, 14.04.1938, nr 15, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Dr Curt Roos som var stadsläkare 1937–1946 ägde gården under sin Nykarlebytid. Han hade också villa vid Andrasjön. Elvi och Gustav Bergfeldt drev Bergfeldts livsmedelsaffär från början av 1950-talet till mitten av 1970-talet när Christer och Febe Mörk tog över. Affären var föregångare till Torghallen, eftersom Mörk flyttade verksamheten till torget när Andelsbankens hus stod färdigt. I skyltfönstret till vänster om entrén ”uppträdde” varje jul en mekanisk tomteorkester – undrar om den finns kvar? [Drygt åtta år senare fick jag besked om att den gör det!] Sportmagasinet Mattsson, vars reklam för bland annat Crescent syns på fönstren verkade några år i gården. De senaste åren har den fått förfalla och diverse antik- och loppisaffärer verkat där.

På skylten till höger görs reklam för ett hus som skulle uppföras av byggnadsfirman Iskura och finansieras av Sparbanken. Vet dock ej om det gällde denna tomt eller följande, ”Brända tomten”. Längst ut i högerkant skymtar R-Kiosken. I bakgrunden till vänster stod Fougstedts gård.

Nykterhetscaféet flyttade hit från Sarlinska gården.
Topeliusesplanaden 15 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydost. Den 14 januari 1990.


Topeliusesplanaden 15 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydväst. Den 14 januari 1990.Annons i JT i slutet på november 2004.F.d. Bergfeldtska gården
Den 30 mars 2005


Hej, min morgonpromenad den 30 mars kl. 11 blev till en bildkavalkad som du får några av. Ja, vad allt har inte funnits i detta hus, Fyndhallen, Mattsons sportaffär, Bergfeldts, dr Curt Roos, stadskällarn, ja fler ännu som jag inte minns just nu. Allt nog, medan rivningsdammet ännu känns i näsan får du detta ”dammfärskt”.

[I och med att huset revs passerades en milstolpe; det blev det första kvarteret som förlorat alla sina ursprungliga byggnader. Det andra blev kvarteret söder om torget.]Den 1 april 2005


Hej! En bild av hur långt de hann med rivningen till veckoslutet.


Den 4 april 2005


Grande finale. Uthuset i högerkant finns i alla fall kvar en tid.


 


Den 20 juni 2006

Tomten där våningshuset ska uppföras har länge stått tom.
FOTO: JONAS BRUNNSTRÖM

Tomten där våningshuset ska uppföras har länge stått tom.

Skanska bygger
fyravåningshus


Skanska har beviljats undantagslov för att bygga ett fyra våningar högt bostadshus vid Topeliusesplanaden 13–15.

Av Jonna Hongell


 

     Enligt den gällande stadsplanen skulle bostads-, affärs- och kontorsbyggnader i tre våningar få uppföras på tomten, men stadsstyrelsen i Nykarleby har beviljat undantag.
     Skanska har planer på att bygga ett par bostäder också i markplan, garage och biltak. Den räknas då som ”blandvåning” och byggnaden blir därför fyra våningar hög
     Tanken är att bygget ska kunna starta i september, enligt Anitta Ruotsalainen, byggchef för Skanska. I juni nästa år ska huset vara klart.
     Marknadsföringen av bostäderna kommer att starta inom kort, säger Ruotsalainen.
     Det nya våningshuset kommer att bestå av 29 bostäder – två- och trerummare på mellan 40 och 78 kvadrat.
     Enligt Nykarlebys stadsdirektör Gösta Willman finns det en efterfrågan på lägenheter i Nykarleby.
     – Det här är ett stort projekt för våra förhållanden, men det har byggts lite här de senaste åren. I vintras fanns det endast ett par lediga hyresbostäder i centrum.
     – Det byggs radhus, medan det här kan tänkas attrahera fler äldre köpare.
     Tomten har länge stått tom i väntan på rätt tidpunkt.
     – Vi hoppas att efterfrågan är verklig. Vi har länge haft tomten och inledde planeringen på basis av efterfrågan.

Jakobstads Tidning den 21 juni 2006.
(Inf. 2006-10-22.)

 

 

 


Den 4 augusti 2006


Byggplatsskylten vid korsningen Topeliusesplanaden-Borgaregatan.


SkyltenAs Oy Uusikaarlepyyn Topeliuksenpuistikko 15 Bs Ab

29 kpl vapaarahoitteisia kerrostaloasuntoja
29 st frifinansierade våningshusbostäder

2 h+k+s - 3 h+k+s     49,0 - 79,5 m²
2 r+k+b - 3 r+k+b      49,0 - 79,5 m²

Rakennusaika syksy 2006 - kevät 2007
Byggnadstid hösten 2006 - våren 2007

Esittely ja myynti / Förevisning och försäljning:
Skanska Kodit Oy
Vaasan asuntomyynti / Vasa bostadsförsäljning
Vaasanpuistikko 26 Vasaesplanaden, 65100 Vaasa/Vasa
 

Här ser vi ännu ett exempel på förfinskningen; den svenska texten sist och ”Topeliusesplanaden” fick inte ens plats på skylten. Också på Juthbackas nyutgivna broschyr kommer den svenska texten efter den finska.

 

 


Den 10 oktober 2006

Hej!
I dag började grävskopan arbeta på ”Bergfeldtska tomten”. Den grävde synbarligen grund för byggkranen.

Lars Pensar informerade.
(Inf. 2006-10-22.)

 


Den 18 oktober 2006

Det är 10—12 år sedan en byggkran dominerade stadsbilden i centrum.
Det är 10–12 år sedan en byggkran dominerade stadsbilden i centrum.

(Inf. 2006-10-22.)


Läs mer:
Gården 1946.
Gården på 1950-talet?
Gården 1963.
Gården 1967.
Gårdshuset.
Tändsticksetiketter.
Gården skymtar på en bild av grannhuset från 1960.
Fler bilder från byggandet.
Att stå på egna ben av Elvi Bergfeldt.
Foto: Lars Pensar där ej annat anges.
(Inf. 2004-12-01 rev. 2023-06-28 .)