Bergers port omkring 1865

Notera förutom portöverstycket även det konstfärdiga planket vid Bankgatan 4.

Foto: Nykarleby museum, omkring 1865.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fotografiet som porten är tagen ur.
Porten på 1930-talet.
(Inf. 2003-12-30.)