Fors gård vårvintern 1973

Sollefteågatan 18 vid korsningen med Karleborgsgatan, mot nordväst. Notera brunnen till höger samt att stolparna till ”Herr Gårman-skyltarna” var gulmålade!
Foto: Lars Pensar.


Av någon märklig anledning har jag inte ett endaste minne av detta hus, trots att jag passerade det dagligen under mina två år i barnträdgården.

Otto Valdemar Andersson byggde gården någon gång efter att han återvände från Amerika och drev därefter gästgiveri. Till timran användes delvis stockar från Brunnsholmarnas värdshus, där byggnaderna rivits 1918. Den gamla gården hade ägts av smeden Karlsson.

Småningom köpts gården av Åke Karlsson som bodde i en del av huset och hyrde ut resten. År 1973 köptes det av Bjarne Fors som lät Kurt Turpeinen och Toivo Storskrubb riva huset på vårvintern. De tog i sin tur tillvara stockarna och delade dem sinsemellan och använde dem till stomme i sina respektive hus på Granvägen i Nykarleby.

Fakta från Lars Pensar, Camilla Juthbacka, Kurt och Ulla Turpeinen.


Anderssons gård 19??

Otto Valdemar Andersson byggde gården någon gång efter 1916 när han återvände från Amerika och drev gästgiveri. Notera skylten!
Notera skylten på hörnet! Sollefteågatans östra ände var en tid stadens ”turistkvarter” eftersom det på andra sidan gatan även fanns Häggbloms gästgiveri.
Jana Robertson tillhandahöll.
(Inf. 2006-12-15.)


Fors verkstad och Karlssons

Fors verkstad och Karlssons.
Västra delen av gården från söder. Till vänster Fors verkstad (grundad 1929 under namnet Fors & C:o automobilrep. verkst.), som på 1970-talet byggdes ut med en länga där björken står. Uthuset bakom vänstra grindstolpen återanvändes i Fors villa.


Fors 1973

Jag hittade dessa foton när stockarna från Brunnsholmarna åker vidare från Sollefteågatan. Toivo Storskrubbs Renault 12 och Kurt Turpeinens Renault 8 pryder gårdsplanen.

Tyvärr har fotona gulnat och fotografen lyckades säkert bättre någon annan gång. Kanske det var så spännande uppe på verkstadstaket.


Fors verkstad och Karlssons.
Väsfasaden med Rummelbacken i bakgrunden. Förstoring.


Fors verkstad och Karlssons.
Norrfasaden. Förstoring.


Fors verkstad och Karlssons.
Norr- och västfasad. Häggbloms i bakgrunden. Förstoring.


Fors verkstad och Karlssons.
Uthuset var täckt med papp med triangelläkt vid skarvarna. I bakgrunden dåvarande Ragnar Westerlunds (nu Anders Fors d.y. som inte flyttat så långt från hemgården) och f.d. Lillollas vid Bankgatans norra sida. Vid södra sidan trevåningshuset Bankgatan 17 och Lantmätare Georg Karlssons fjällpanelklädda gård vid korsningen med Karleborgsgatan. Förstoring.


Stefan Fors fotade och tillhandahöll.
(Inf. 2022-11-09.)

Fors uthus 1974

Fors uthus 1974.
Uthuset fanns kvar en tid efter att gården rivits. Annika Sund (på besök hos farmor och farfar) i förgrunden. Hela bilden.

Elisabet Sund tillhandahöll de två ovanstående bilderna ur Linnéa Sunds samlingar.
(Inf. 2008-10-11.)


Läs mer:
Otto Valdemar Andersson i Bonäs hemman och släkten Bonäs av Woldemar Backman.
Uthuset och verkstaden 1946.
Bjarne Fors bilverkstad av Stefan Fors.
Huset skymtar bakom Einar Sunds taxibilar.
(Rev. 2022-12-11 .)