Blomströms, detalj av skylturet vid början av 1900-talet


Gustav Adolfsgatan 9, korsningen med Sollefteågatan mot sydost.


En av de sista hantverkarskyltarna som fanns i staden. Vad jag minns från sjuttiotalet fanns det förutom den ovanstående, gyllene kringlor vid Backmans bageri på Bangatan 3 (väster om Backmans gård, där det på 1930-talet fanns en berguv) och vid Haglunds bageri på nuvarande Topeliusesplanaden 10.

På Blomströms ur två förnamnsinitialer och Blomström. På gatskyltarna står först ryska namnet, sen finska; Kauppakatu resp. Kustaa Adolfinkatu och längst ner svenska Köpmans- och Gustaf Adolfsgatan.


Lars pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fotografi av gården som skylten satt på.
Avlägsning av skyltarna på ryska av Erik Birck.
Haglunds kringla satt tidigare på Granbergs café.
(Inf. 2003-11-23.)