Nykarleby Andelskassas gård 1970

Rådman Carl Nylunds gård på tomt nr 19 vid S. Torggatan, senare Köpmansgatan och ännu senare Sollefteågatan. Gården innehades från 1921 av handl. Joel Nordling och 1952—1958 av Andelslaget Österbottens Kött, som lät förändra fasaden mot torget.
Rådman Carl Nylunds gård på tomt nr 19 vid S. Torggatan, senare Köpmansgatan och ännu senare Sollefteågatan. Gården innehades från 1921 av handl. Joel Nordling och 1952—1958 av Andelslaget Österbottens Kött, som lät förändra fasaden mot torget. Foto E. Birck 1970. J. L. Bircks ark. 271.
[Sollefteågatan 9 vid korsningen med Topeliusesplanaden, mot söder. Nuvarande (2004) Torghallen, Andelsbanken, Apoteket och Florina. På skyltarna står: ANDELSKASSA KÖTT LIHAA U LINDSTRÖM. Längst till vänster skymtar det första De gamlas hem. Halva huset 1978. Andelsbanken fanns i vänstra delen och Nykarleby elektriska affär i den högra.]


På den följande tomten (nr 19) låg råd- och handelsmannen C. Nylunds i början på 1860-talet byggda stilrena och ståtliga hus, liksom de övriga större handelsgårdarna försedd med en rymlig gårdsplan, kringbyggd med magasin, förråds- och ekonomihus, en värdig pendang till det Lybeckska huset mitt emot på andra sidan torget [Nordea]. Gården såldes 1906 till handl. J.P. Holmström och av denne till handl. J. Nordling [1911, se nedan]. Från 1952 var Andelslaget Österbottens Kött [Notera lastbilen på vilken det dock står ”Snellman kött”.] och från 1958 Nykarleby Andelskassa, senare Andelsbank, ägare till fastigheten. Husets fasad mot torget ändrades nu genom att den ståtliga fönsterraden ersattes med en modern glasvägg. Banken fusionerades 1975 med Vasa Andelsbank. Nykarleby Andelsbank hade redan 1971 anhållit om ändring av stadsplanen för att få bygga ett 5-våningshus på tomten, men ansökan hade ej bifallits. Huset revs 1978 och s.å. påbörjade Vasa Andelsbank bygget av ett bank- och affärshus i mörkt tegel i 3 våningar, 44,5 m långt mot torget, vägg i vägg med Esso servicestation på följande tomt, och 1 våning högt och 43 m långt mot V. Esplanadgatan. Huset blev inflyttningsklart 1979. Kontrasten mot det Nylundska husets ursprungliga rena vita fasad kan ej vara större.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 596.
Foto och bildtext: Birck (1988) sid. 271, beskuren i över- och underkant.


Gårdsköp.
Handlanden J. P. Holmström härstädes har i dagarna försålt sin gård till handlanden Joel Nordling från Jakobstad. Köpesumman obekant. Den nya ägaren tillträder den 15 inkommande maj, då äfven hr Holmströms affär öfvertages och fortsättes af hand. Nordling.


Österbottniska Posten, 17.02.1911, nr 7, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-12.)

 *          *          *

1975


Att julafton 1975 var slaskig kan man se på ljusblänket på torget. Andelsbanken har satt upp en stor neonskylt över hela sin del av huset sedan förra bilden. Nykarleby Elaffär har endast en liten vit skylt ovanför dörren. Förstoring.


Foto: Leif Kåll.
(Inf. 2013-11-24.)*          *          *

1978


Torgfasaden och en del av torget. Andelsbanksskylten är nedtagen inför stundande rivning. En gräsremsa och små träd fanns mellan det och trottoaren. Tycker mig minnas att banken under byggtiden verkade i lokalen på Topelisusesplanaden 23. Nykarleby Elaffär flyttade till Grönhuset. Förstoring.Nordvästra hörnet. Hade inget minne av dörr och fönster på gaveln. Förstoring.Östra gaveln och halva uthuset. Östra ändan. Etablering med en byggbod har påbörjats. Förstoring.Gårdsfasaderna. Förstoring.Flygeln mot Västra Esplanadgatan hade fått ny entrédörr och fönster. Förstoring.Mot Västra Esplanadgatan. Rikets sal fanns i uthuset tills man byggde nytt på Bankgatan. Förstoring.Mot Västra Esplanadgatan. Fredrikssons(?) Ritas stuvbitar fanns i lokalen efter att CYK-RA hade brunnit 1971. Men vad som hände efter rivningen är jag osäker på. Kanske firman lades ner? Eller flyttade man till Grönhuset? Eller till gamla bibliotekslokalen vid Topeliusparken? Tidigare hade Rudnäs och Uno Rinne verkat i lokalerna. Förstoring.Gatuskylt Västra Esplanadgatan av den gamla emaljerade modellen från 1945. Normen har fortfarande tegeltak, men utsmyckningen vid gavelvalmningen blev aldrig av.Mot Västra Esplanadgatan och Sollefteågatan. Notera att det är olika sockelhöjder! Förstoring.Mot Sollefteågatan. Nykarleby el-affär var ombud för Veikkaus. Det var även åtminstone också Esso och Haglunds bageri i HAB:s affärshus.Lövhyddan” och Rådhuset i bakgrunden.Ett präktigt timrat uthus med skulle hörde till stadsgårdarna. Västra änden. Vad som gömde sig bakom portarna i Holmströms och Wilkmans/Apotekets uthus. Förstoring.


Foto: Kjell Övergaard 1978. Bilder extraherade ur smalfilm.
(Inf. 2023-04-27.)


Läs mer:
Gården från öster.
I John Nylund En minnesskrift över John Nylunds Liv och Verksamhet av Oscar Nikula finns ett fotografi av gården från en annan vinkel.
Några rader om att gården målats i en krönika av Kurre.
Hotande eldsvåda i handl. Nordlings gård. 1936
Nya butiker öppnas just nu i Nykarleby. 1958.
En del av gården 1962.
Nykarleby by night.
(Rev. 2023-05-15 .)