Brunnshuset

Brunnshuset till vänster och värdshuset till höger. Foto från 1880-talet. Mot söder.
Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 53.


Läs mer:
En annan bild på Brunnshuset.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.