F.d. Joh. Fellmans gård
samt esplanaden och Topeliusparken

Esplanadens norra ände, mot söder. F.d. Fellmans gård till vänster. Topeliusparken anlades och med tanke på hur höga björkarna är kan fotot gissningsvis vara taget omkring 1900. (Efter att detta dateringsförsök gjordes har nya fakta framkommit.)
Lars Pensar tillhandahöll bild.

Agnes Johanssons gård


F.d. Fellmans gård. En omkullblåst björk bortredigerad. Hela originalbilden.
Foto: Holger Haglund 1957. Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2007-12-19.)


Följande tomt var nr 95, som 1858 inropades av urmakaren Joh. Fellman. Efter sonens, styrmannen J.G. Fellmans död 1867 erhöll hans änka Karolina fastebrev på gården 1870. Den såldes 1878 till lektor F.W. Illberg och inköptes 1897 av rådhusvaktmästaren J.F. Grenman. Den 2 sept. 1906 köpte stadsläkaren E.V. Knape gården. Han sålde den till stadsläkaren G. Ahlström den 20 mars 1909. Den förvärvades 1916 av änkefru Fanny Lundberg, som 1921 sålde den till gårdsägaren och Amerikafararen Aline Skog och skräddaren Emil Heino. Fastigheten såldes på auktion 1952 till kokerskan Agnes Johansson. På östra delen av denna tomt stod fiskaren Matts Bomans gamla bod av stock från tiden före branden kvar ännu på 1950-talet. Den var uppförd 1756 och stod på Bomans f. tomt nr 104 enligt stadsplanen före branden. Boden var fortfarande i gott skick och borde ha flyttats till museiområdet. Fastigheten såldes till byggnadsfirman T. Ågren, husen revs och tomten bebyggdes med ett 5-våningshus.

— — —

På tomten reste firman 1970 [1968] ett 5-våningshus ... [Texten som följer är en förväxling med 5-våningshuset som byggdes på f.d. Synnerbergs tomt.]

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 601.


Två händelser med Agnes Johansson, eller som hon också kallades, Tunt-Agnes i huvudrollen har speciellt fastnat i minnet. Vi köpte möbler till sommarvillan vid hennes auktion och dessutom tog hon mig ur villfarelsen att jultomten finns. Råkade överhöra ett samtal när hon berättade för farmor att hon varit jultomte hemma hos oss.


Läs mer:
Barnbördshus fanns i gården.
Nästa gård norrut och söderut.
En del av taket och vindsvåningen.
Färgbild på avstånd.
Esplanaden och Topeliusparken i kapitlet Fakta.
Gunnar Willmans verksamhet på Nålön.
(Rev. 2022-10-05 .)