Gamla mejeriet


Hagagatan, Lillbacka 2004.

Mejeriverksamhet bedrevs i byggnaden från omkring 1910 till april 1938 av Nykarleby Andelsmejeri. Lampinen hade verkstad i byggnaden efter att mejeriverksamheten upphörde. Byggnaden revs 19XX. Notera det rundade taket och skorstenen.


Läs mer:
Mejeriet i kapitlet Fakta.


Mats Sandström tillhandahöll.
(Inf. 2004-07-28.)