Gasängs kvarn våren 1973

Gasängs kvarn
Sven-Josef Nyman med barnbarnen Johan och Anna Lena Pensar framför kvarnen, från nordväst. Kvarnen som var ett Historiskt och miljömässigt värdefullt objekt låg nedanför slagfältet vid Juthas, revs sommaren 1973.
Foto: Lars Pensar.

På västra sidan av älven låg Gasängskvarnen (på Höyers karta 1726 Gardsäng, omgärdad äng), uppförd 1856.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 27.


*     *     *
 

Diverse.

Ped. 1 g. e. t, 40 m.m.

Härmed under-
rättas

den ärade allmänheten att spannmål emottages till malning å Gasängs nybyggda kvarn och utlovas gott arbete till moderata pris.

Aug. Jacobsson.


Österbottniska Posten, 30 januari 1920, nr. 5, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2019-01-28.)


Läs mer:
Minnen från ”Gasängs-kvänen” av Ragnar Fors.
Kvarnen skymtar på ett vykort.
Stor mommo och Balladen om bjärans bragder av Gunnar Nylund.
Haapa Kajas besök i kvarnen av Zachris Schalin.
Haapa-Kajs besök i kvarnen av -m.
Sven Josef Nyman var verkställande direktör i Oy Prevex Ab.
Svartfötter från kvarnen 1877.
Lantbrevbärarlinje 2711.
(Rev. 2020-11-29 .)