De gamlas hem 1972

Kyrkogatan 11, korsningen med Lybecksgatan, mot nordost.
Foto: Lars Pensar.

Det robusta timrade uthuset med tegeltak samt lillstugan, på vilken det någon gång i tiden funnits en brandlarmstelefon, revs i augusti 1973 för att bereda plats för en tillbyggnad av åldringshemmet. Notera kantstenarna av gråsten, de präktiga grindstolparna, det enkupiga teglet, det klena stupröret och hängrännan av trä! Apotekets uthus som skymtar längst till höger revs 2001.


Läs mer:
Nästan samma vy 1946.
Erik Birck om byggnaderna.
Byggnaderna från gården.
I Minnen från stadsbiblioteket i Nykarleby av J. L. Birck berättas hur fröken Lindqvist kom ut genom porten.
Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923–1963 av J. L. Birck.
(Rev. 2022-10-01 .)