Granbergs gård
Gustav Adolfsgatan 12 vid korsningen med Sollefteågatan, mot väster, nuvarande TB.

Huset är ett typiskt barn av sin tid med ovala fönter, svängda takfall, balkong och panelindelning. Den vänstra dörren till vänster ledde till caféet och den högra till butiken.

Efter hemkomsten byggde han [Karl Arvid Uno Granberg] ett eget bageri 1913 vid nuv. Sollefteågatan på tomt nr 21, som han i nov. 1910 förvärvat. I juli 1916 etablerade han i samband härmed konditori och kaférörelse. Han var en skicklig yrkesman och ”Granbergs kafé” blev en institution i Nykarleby.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 278.


På vinden fanns Saga Österlunds, Marita Rönns och Inga Dambergs frisersalonger. Härifrån flyttade Saga till det lilla huset bredvid Kisors där hon också bodde en tid sen hon gifte sig. Sedan flyttade de till Björkvalls och hon klippte där, därefter blev det stadsbastuns vind. Salongen flyttade senare till Döbeln-huset där den var i 40 år och finns i dag i Lövhyddan.


Elisabet Sund tillhandahöll via Stig Haglund bild ur Holger Haglunds samlingar. Marie-Louise Juthbacka bidrog med fakta om Saga.
(Inf. 2006-04-16.)Gustav Adolfsgatan 12 vid korsningen med Sollefteågatan, mot väster, nuvarande TB.
Gustav Adolfsgatan 12 vid korsningen med Sollefteågatan, mot väster, nuvarande TB. I övre högra hörnet första TB. Foto från 1960.
Kringlan mot Sollefteågatan 1961.
Kringlan mot Sollefteågatan 1961. Lars Pensar tillhandahöll.

Kringlan på ett annat foto från 1961. Fotot användes även 1962.Läs mer:
Granbergs kafé nämns i Mickelsmässmarknad av Axel Lindholm och i Minnen från ett svunnet Nykarleby av Nelly Fågelbärj.
På Granbegs kafé fattade fyra seminarister beslutet att resa till Tyskland: Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.
Skorstenarna i nedre kanten hör till Blomströms gård.
År 1926 försökte man lyssna på radio i caféet.
Annons i programmet för Sång- och musikfesten 1914.
Några ord om Granbergs av Bror Johansson.
Sydfasaden.
Spåras uthus brinner.
(Inf. 2003-12-27, rev. 2023-03-14 .)