Åter ett nytt aktiehus i Nykarleby

     Återigen har det bildats ett nytt bostadsaktiebolag i Nykarleby, Bostads Ab Östra esplanadgatan 15. Ett nytt hus med yttre mått 20 x 21,60 och i tre, eventuellt fyra våningar skall uppföras på Sven Sundholms tomt i hörnet av Borgaregatan och Östra Esplanaden.
     Alkoholbolaget disponerar nästan hela första våningen. Endast en barservering kommer Sundholms att äga, resten blir alkoholbutik och alkoholbolagets lagerutrymme. Andra och tredje våningen skall upptas av bostadslokaler, fem lokaler i varje. Källarvåningen upptar diverse lagerutrymmen, bykstuga m.m.
     Första våningen planeras vara färdig till jul. Byggare är Ab Jakobstads Byggnadsbyrå. Byggnadsmaterialet blir betong och Siporex-plattor.


Österbottniska Posten den 20 juli 1962.
Lars Pensar tillhandahöll.

 

Glassbaren, Gulf och Alko 1960-talet?
 
Topeliusesplanaden 17 (gatunumreringen har ändrats) vid korsningen med Borgaregatan, mot sydost. För pekaren över Gulfskylten, som ända tills för några år sedan fanns bakom smörjhallen! Med tanke på hur små björkarna är så är fotot förmodligen taget på 1960-talet. Till Glassbaren gick man genom den vänstra entrén och ovanför den högra entrén finns den gamla ALKO-skylten. Gulf-skylten fanns redan på huset som revs för att ge plats för nybygget.
Foto: Rafael Sjöblom.
Huset är sig likt än i dag (juli 2005), men i stället för Glassbaren finns Margurites (Lindholm f. Wikblom) frisering i lokalen till vänster. Våren 2023 togs verksamheten över av dottern Julia Lindholm. Alko flyttade hösten 2005 från centrum ut till Ostro-Center. Ateljé Victoria verkade i lokalen till hösten 2023. De enda större förändringarna är att de översta balkongerna på sydfasaden försetts med tak och Alkos lastkaj på baksidan byggts in. I samband med asfalterinsgarbeten efter grundrenovering av Borgaregatan sommaren 2016, försvann ljusbrunnarna vid källarfönstren. Inne på gården till vänster skymtar f.d. Sven Sundholms Gulf-servicestation där Nykarleby Fastighetsservice finns sedan många år. [2017: Sedan ett antal år tillbaka håller man till på Brännan.] Nykarleby bilservice verkade i verkstaden från slutet på 1970- talet till 1985.
Foto: F. L.


Ineriör från Alko innan butiken byggdes om för självbetjäning.
Ineriör från Alko innan butiken byggdes om för självbetjäning. Ovanför öppningarna står: ”Hellre vin än starkt” och mellan dem finns foton från vinodlingar.
Helena Lillrank tillhandahöll. Förstoring.
(Inf. 2008-09-07.)


Expedit Annikki Riissanen.
Expedit Annikki Riissanen. Nils ”Brännvins-Nisse” Österlund var många år butikschef. Han efterträddes av ”Lang-Vinetto” omkring 1980. Hur etablerat det ök-/smeknamnet var är mig obekant, men det användes i alla fall av gymnasieeleverna.
Helena Lillrank (f. Riissanen) tillhandahöll.
(Inf. 2008-09-07.)


Läs mer:
Huset 1967.
Om gården som revs av Erik Birck.
Ett gammalt mynt i Österbottniska Posten.
I högerkant på den övre bilden syns f.d. Bergfeldtska gården.
Bensinmackar av Lars Pensar.
Alko fanns tidigare i Alkogården vid Gustav Adolfsgatan.
Nybygge under tak i Österbottniska Posten 1962.
Gulf nybygger.
Gulf-skylt vid St1.
Uusikaarlepyy i Autoteknillinen Käsikirja.
GULF-skylten 1965.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-02-24, rev. 2024-03-05 .)