Gustav Adolfsgatan december 1974

Gustav Adolfsgatan 4 vid korsningen med Bangatan, mot norr.
Foto: Lars Pensar.


År 2004 ägs gården av fotograf Rafael Sjöblom som på sextio- och möjligen på sjuttiotalet gjorde svartvita vykort från staden. Tyvärr vaknade mitt intresse för sent, jag hann inte köpa hans samlade produktion. ”Parallellogramskylten” vid det bortre hörnet är reklam för Agfa. Tredje huset till vänster är Hanséns café, där stadens sista 20-pennis Pajazzo (form av spelautomat) fanns, och mittemot finns ”Kappas”, båda rivna. I luckan efter första huset till höger som ägdes av Emil Fors, stod tidigare församlingshemmet/bönehuset som revs 1971. Hann gå någon eller några terminer i söndagsskolan i byggnaden. En del av de gröna betongtakpannorna (förmodligen tillverkade vid Engs cementgjuteri) från uthuset finns numera på Djupsten på f.d. Gunnar Mårtens, nuvarande Veikko Markkulas uthus. (Se nedan!) Det nya församlingshemmet ritades av XX och byggdes 1971. År 198X gjordes en utbyggnad och då passade man även på att förse resten av huset med sadeltak. Sommaren 2005 gjordes en tillbyggnad mot Bankgatan, flyttades entrén till gårdssidan, putsades fasaderna och f.d. Blomströmska tomten gjordes till parkering. I följande hus till höger om Emil Fors gård längs Bangatan (ej på bild) drev han järnaffär och glasmästeri. Andra företag som verkade i byggnaden på 1980–90-talen innan den byggdes om till bostad var AK Glas, Sportmagasinet Mattsson och Bror Ceders järnaffär.Nils Lindvall river församlingshemmet. Av stockarna byggde bland andra hans systerson Rolf Renvall sitt egnahemshus på Nygård. På 1970-talet var det populärt att bygga av gammalt timmer som hyvlats.
Foto: Bjarne Sund. Elisabet Sund tillhandahöll och berättade.

För minst fem år sen skrev jag om takpannornas öde och nu finns en bild på uthustaket där pannorna är nedplockade!
(Inf. 2010-04-11.)


(Rev. 2021-11-12 .)