Hagfors 1901 och 1960-tal

Topeliusesplanaden 13, Hagfors  gård,  mot väster.
Topeliusesplanaden 13, mot väster.

K. J. Hagfors' hem i Nykarleby 1896—1916. Personerna: K. J. Hagfors' gamla mor (78 år) på bänken mellan björkarna, K. J. Hagfors och Betty stående i trädgården, tjänarinnan Maria Sandvik i kökstrappans dörr.
Fotot taget av överläraren K. F. Spolander 7.7. 1901.


Marita Åström (1972) K. J. Hagfors, sid 129.Gården och uthuset från väster på 1960-talet. Till vänster fanns Ritas stuvbitar och till höger sportaffären Sport S. Markkula/CYK-RA. S stod för Sven. Gården brann i mars 1971 och tomten stod obebyggd (om man bortser från DACO byggkonsults stockstuga och R-kiosken ) i 35 år. Av någon märklig anledning har det hittills inte dykt upp ett enda foto av gården från esplanadsidan. Elegant lösning med de två farsturna att ta sig upp till golvnivå från trottoarnivå utan att stjäla utrymme. Ritas flyttade sen till Andelsbankens hus.

Tomten nr 48 inropades på auktion den 1 november 1859 på av viktualiehandl. Robert Ahlqvist för 386 rubel. Huruvida han byggde både detta hus på på den södra tomthalvan och f.d. Bergfeldts på den norra är än så länge obekant.


Komplettering av Lars Pensar:

Före Ritas stuvbitar hade Edvard Hägglund diverseaffär i den norra ändan. Eftersom han hade en silltuna i vindfånget stank det sommartid av sill ända ut på gatan. I uthuset hade Alfons Eklund sitt möbellager och sitt poleringsutrymme, jämför här Bror Johanssons tidiga arbetsplats. Alfons Marklund hade sen sin skomakarverkstad där den öppna dörren syns, ja den stod öppen såhär sommartid och innanför det tredelade fönstret hunde man se honom huka på sin skomakarpall. Det doftade gott av nytt läder och smörja när man steg in genom den låga dörren. Barnmorskan, fru Gerda Eklund ägde gården då.

Och så här såg de två husen ut som var byggda på samma tomt:Förstoring.
(Inf. 2009-10-18.)


Komplettering av Elisabet Sund:

Angående CYK-RA-huset kommer jag ihåg att Kurt Udd startade sin ”Husgeråds och Leksaksaffär” i norra ändan av huset. På det bifogde fotot syns en LEGO-skylt längst bort. Sen flyttades affären till andra sidan gatan. Skylten hänvisar till cykelreparationsverkstaden.Syskonen Nilsson framför huset den 1 maj 1964. Från vänster Kurt och Mona (f. Nilsson) Sund, Maud (g. Nylund), Mikael i vagnen, Anita (f. Nymark), Max och Maggi Nilsson. De bor alla kvar i Nykarleby 45 år senare.
Foto: Harriet Sund.
Förstoring.Benita Bergfeldt och Elisabet Haglund (bidragaren) framför norra ingången 1955. Notera de ovanligt djupa fönsternischerna!
(Inf. 2009-10-21.)Två stiliga lastbilar med CYK-RA i bakgrunden på 1960-talet. F.d. Wiks hotell i bakgrunden i högerkant.
Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll, Stig Haglund digitaliserade.
Förstoring.
(Inf. 2013-12-15.)


Detta visade sig dock vara:

Kvevlax-offrens hemfärd
efter flygkatastrofen den 3 januari 1961
när 25 personer omkom

Kurt Solvin berättade för Lars Pensar:

Familjen Solvin väntade nästan hela den söndag som offren skulle föras hem till Jakobstad och andra orter. Det var Schauman-bolagets två lastbilar, ej stockbilar, vilka användes för att avhämta offren från Vasa. På bilflaket ser man granar runtom och vita kistor skymtar. Sen på söndagseftermiddagen någon vecka senare och efter att obducering utförts kommer då dessa, åtminstone fyra lastbilar med kistorna. Tycker att det ser ut som om två kistor per lastbil. Om du googlar Kvevlaxolyckan kommer en del fakta fram.

(Inf. 2013-12-16.)


Lars kontaktade f.d. länsmannen i Pedersöre, Bo Sanfrid Höglund, son till Sanfrid Höglund som omkom i flygolyckan:

Han var osäker på antalet lastbilar som transporterade de sju omkomna från Jakobstadsnejden, men visste dock att fadern hämtats av likbil. I så fall kan det ha varit tre lastbilar och en likbil. Sex av offren jordfästes den 15 januari medan Sanfrid, som hörde till en frikyrklig församling jordfästes den 17 januari.

(Inf. 2013-12-18.)


Läs mer:
En skymt av gården 1967.
Arne Aaltonens butik av Karl Åke Åström.
I Finlands handel och industri från 1971 kallas CYK-RA Sport S. Markkula.
På tomten uppfördes 2006–2007 ett bostadshus.
Max Nilsson blev sedermera elverkschef.
Planet har störtat! Flygolyckan i Kvevlax 1961 av Bo-Sanfrid Höglund utkom 2015.
(Rev. 2024-03-05 .)