Haglunds 1969


Gustav Adolfsgatan 39 (på den tiden 27) vid korsningen med Grev Tottgatan, mot sydost.


På Gösta Fagerholms karta över Källbacken framgår i nedre vänstra hörnet att gården på 1930-talet ägdes av tulluppsyningsman Sjölund (21/2 1870 - 20.8.1942). Möbelhandlare Åke Ekman bodde i (eller ägde?) huset i början på 1950-talet. Från 196? till 1974 ägdes gården av Börje och Regina Haglund som drev R. Haglunds livs i Lövhyddan. Bjarne och Ulla Ågholm köpte gården 1974 och byggde om rejält. 2011 (?) köptes gården av ...


Stig-Ole Haglund fotograferade och tillhandahöll.


Auktioner.

Medels offentlig auktion, som föranstaltas lördagen den 12 juli kl. 11 f. m., försäljes herr Jonas Sjölunds gärd, i gott skick och vackert belägen på Källbacken, ävensom möbler, orgel, husgeråd, glas och porsliner, herrpäls samt en myckenhet diverse. Gården säljes kl. 1 e. m.

Nykarleby den 2 juli 1941.
Artur Löving.


Österbottniska Posten, 4 juli 1941, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Eftersom Haglunds var våra närmaste grannar och sonen Ulf en av mina lekkamrater, var det många barndomsminnen som dök upp när jag såg bilden:

- lek med Matchbox-bilar vid gatkanten ungefär där fotografen stod
- Uffes favoritlekplats: Börjes röda Opel Olympia med vitt tak och panoramaruta.
- de otaliga kott- och stenkrigen mellan å ena sidan mina systrar, Ulf Solvin och mig och Ulf, Karl-Erik ”Maffi” och Karl-Gustav Blom. Det grövre artillerit, pissämbaret, togs till vid nödsituationer.
- björkvedstraven bakom uthuset
- slipstenen, som numera finns vid Andrasjön, vid uthusgaveln
- den gången vi övade oss att skjuta småstenar med hockeyklubba mot f.d. seminarieverkmästare Eliel Backlunds vägg och jag träffade ett fönster
- pulkbacken som Ole gjorde i ordning
- rapasmällorna, d.v.s. pappbitar som fästes på cyklarna för att man skulle få ljud
- syster Karins pojkvän som fick åka hem med oförrättat ärende eftersom Uffe sade åt honom att hon inte var hemma
- vår hund Karo som nafsade sönder Uffes byxor
  Uffes blå Luxus med högstyre, långsadel och tuta
 


Fredrik Liljeström och Ulf Haglund omkring 1970 utanför Sigrid Sandviks gård på Gustav Adolfsgatan 40 på blå cykel modell Luxus pimpad med långsadel och högstyre av storebror Stig-Ole
Foto: Janet Liljeström.

- Uffe som tjärade vår flaggstång
- den långa betongtrappan framför uthuset och syrorna vid änden av den
- Oles segelbåt av modell Snipe och motorcykel av märket Ariel
- katten Krobus som klättrade upp i tallen till vänster men sen inte ville komma ner
- o.s.v. Så kunde jag hålla på och räkna upp små händelser och detaljer i evighet.

(Inf. 2005-01-16.)Ur fotoalbumet

Stig Haglund har skannat mängder av fotoalbum. Här ett ur urval ur Börje och Regina Haglunds album från slutet på sextiotalet och början på sjuttiotalet. Jag fick bilderna redan 2008, men de föll i glömska och nu råkade jag få syn på dem när jag botaniserade i arkivet.Gården från korsningen Gustav Adolfsgatan-Grev Tottgatan. Förstoring.Döttrarna Susan g.  Ferm i Hangö och Karin g. Sundsträm i Jakobstad framför västra delen av uthuset. Dörren ledde till rummet som kallades ”magasin”. I mitten fanns vedlidret. I Bakgrunden Sigrid Sandviks gård som köptes av Rigmor och Mikko Kellokoski och byggdes om rejält. Förstoring. Sigrid var mor till Inger g. Luoma och Barbro g. Hjort.Gårdsplanen med östra delen av uthuset. Salemförsamlingens gård i bakgrunden till vänster (nuv. Ralf och Maureen Krokvik) och Erik och Dagny Saarikoskis gård i mitten vid Fiskaregatan, numera omdöpt till Fiskaregränd. För pekaren över bilden för ytterligare kommentarer: Förstoring.

  1. Här stod slipstenbocken som senare återmonterades vid Haglunds Villa Vestanlid nedanför ”Aptekarns”.
  2. Stig-Ole byggde en gång en skidbacke åt oss.
  3. Här stod optimistjollen som Ulf vann på lotteri.
  4. Saarikoskis uthus sänktes i början på sjuttiotalet.
  5. Nu är Börjes båt i vinterförvar, men senare brukade Stig-Ole ha sin Snipe där.
  6. Papptaket utan hängrännor var perfekt för leken ”ova beka”, där ett lag stod på vardera sidan och man skulle kasta en boll över taket. Om man lyckades ta lyra skulle man springa runt och försöka träffa någon av motståndarna med bollen.

 


En av parbjörkarna som ett par meter upp delar sig i flera stammar. Det var ett drömställe för en ”kåta”, som dock aldrig blev byggd. Saarikoskis uthus till vänster och Lövings snickeri, där bland annat likkistor tillverkades. Förstoring.

(Inf. 2019-06-16.)


Källbacksgänget


En del av Källbacksgänget omkring 1973. Datumet är dock den 11 juli, min födelsedag.
     Övre raden: Susanne, Fredrik och Cecilia Liljeström, Kenneth Saarikoski och Ulf Haglund.
     Nedre raden: Kristian Käld, Karl-Erik ”Maffi” och Karl-Gustav Blom.
Foto: Doris Liljeström.


Läs mer:
Utsikt från vindsfönstret mot ”Levhemsbackan”.
Västgaveln.
Huset i ombyggt skick.
Gaveln på 1940-talet.
Min hembygd i Svenskfinland, Nykarleby av Susan Haglund i Lyckoslanten 1962.
Karl-Erik som amatörskådespelare.
Bröderna Blom tillreder nättingar.
Konfirmander ur Haglunds fotoalbum.
Västgaveln 1973.
(Inf. 2005-01-16, rev. 2022-10-03 .)