Hanséns café omkring 1945

 

Caféverksamheten inleddes 1938 av Otto Hansén och fortsatte till maj 1977 när Gunhild Hansén hade avlidit. Matservering fanns i övre våningen.
Gustav Adolfsgatan 8 inne på gården, mot nordost.
Gunhild och Adèle Hansén g. Broman. Notera byggnadens konstruktion! Murad bottenvåning (ser ut som betongsten), en återanvänd timra och vindsvåningen av nya bräder på reglar.
Förstoring.

För pekaren över bilden för att se den kolorerad!
Peter Gullback tillhandahöll.
(Inf. 2020-06-15.)


Adèle Broman tillhandahöll.


Läs mer:
Notis om byggandet i Österbottniska Posten.
Detalj av tunnan som användes för vattenhämtning från Ruddammen.
Caféet var en populär samlingsplats under Vinterkriget.
Nykarleby Sportfiskares sammanträde 1956.
Konfirmander 1962.
Skärpt konkurrens kring bardiskarna 1970 av Håkan Anttila.
Telefoncentralen till Hanséns Kafé 1978 av Inger Luoma.
Auktionen i juli 1979.
Huset revs våren 1980.
Platsen för Hanséns café ny centralpunkt i Nkby av Sten Westerholm.
Hanséns tillhörde släkten Boman. Tornskär och släkten Boman av Woldemar Backman.
Skylten.
Någar minnen av Stefan Fors.
Svår tågolycka i Lyly. Två nykarlebybor bland de tre offren.
Vattenhämtning.
(Inf. 2004-08-08, rev. 2023-03-19 .)