Kyrkbrunnen 1957

Brunnen vid Kyrkogatan mitt emot klockstapeln, mot nordost.
Brunnen vid Kyrkogatan mitt emot klockstapeln, mot nordost.


Sommarstormen den 16 juli 1957 var nära att göra slut på stadsbrunnen. Notera att brunnen på den tiden användes som anslagstavla.


Rafael Sjöblom tillhandahöll.


Läs mer:
Ett våldsamt oväder i Österbottniska Posten 1957.
Anakronistiskt fotomontage av Johan Pensar.
Stadsbrunnen i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-08-01, rev. 2014-02-20 .)