Venje Höglunds gård 1973

Gustav Adolfsgatan 23 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydost.
Gustav Adolfsgatan 23 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydost. Foto: Sven Bertlin.


Tomten nr 50 inropades ursprungligen på auktion av sjömansänkan Maria Rank den 13 juli 1858 för 126 rubel. Innan Venje Höglund köpte gården på sextiotalet ägdes den av Alfa Strandén och en sömmerska. Revs 1974. Det nya tegelreveterade huset är indraget från gatuliv och ägdes av dottern Elisabeth Björkskog och maken Rolf till början av 2000-talet.


Fotot av gårdens södra gavel, en snutt av Salem och Jorma Metso i början på 1950-talet tillhandahölls av den samma. Jorma berättade att "stigen mellan Salem och barnhemmet var väl upptrampad" och att när det vintertid skulle hållas dop, hämtades varmt vatten från mejeriet.
Fotot av gårdens södra gavel, en snutt av Salem och Jorma Metso i början på 1950-talet tillhandahölls av den samma. Jorma berättade att ”stigen mellan Salem och barnhemmet var väl upptrampad” och att när det vintertid skulle hållas dop, hämtades varmt vatten från mejeriet.
(Inf. 2005-12-28.)

Koloreringar av Peter Gullback (2020-09-14).


Läs mer:
I bakgrunden skymtar Salem.
Barnträdgårdsbarn.
Alfa Strandén arbetade på posten: Posten i Nykarleby — en historisk tillbakablick av Folke Holmström.
Fler av Sven Bertlins foton från promenaden.
(Inf. 2005-08-31, rev. 2022-10-02 )