Holmströms uthus på 1920-talet

Edit Nylund till höger och en okänd kvinna framför Holmströms uthus på Bankgatan 2. Tillhör Doris Liljeström.
Edit Ringvall g. Nylund till höger och Lisi Marklund g. Westerlund
framför Holmströms uthus på Bankgatan 2.
Tillhör Doris Liljeström.


Min mormor Edit Nylund tjänade hos lektor Jernström som bodde i Pensars ”finnstuga” mot Kyrkogatan. Lars Pensar konstaterade att fotot inte var från deras gårdsplan, så jag kollade med Folke Holmström uppvuxen i granngården om han kunde idenifiera:


Hej!

Då jag i går läste berättelsen om ”Mormor Lina” och såg det nästsista fotot tänkte jag att nu skall jag skriva till dig och berätta att det är taget på ”våran” gård i Ny-by. Alltså, svar ja på din fråga.

Det intressanta med fotot, (som jag aldrig sett tidigare), är enligt mig att man ser en del höns som finns framför den öppna dörren till uthuset. Under min uppväxt på gården pratade vi alltid om ”hönshuset” (de andra magasinen hade också sina speciella namn) och avsåg just det utrymmet som dörren leder till. Man kunde t.o.m. känna lukten av att där hade hållits höns en gång, dock inte under min barndom.

Det lilla ”huset” som syns till höger i bild är en överbyggnad till trappan som ledde ner till en källare av sten. Där kunde husfolket såväl som hyresgästerna uppbevara sina matprodukter, eftersom det på den tiden inte fanns tillgång till varken kylskåp eller frysboxar. Temperaturen och luftfuktigheten var mycket lämplig för förvaringsändamål, vilket också utnyttjades ”kommersiellt”, då man vintertid lagrade trädplantor i källaren för stadens räkning.

När och vem som uppförde tillbyggnaden med pulpettak i ändan av uthuset mot älven vet jag inte eftersom den fanns redan innan jag föddes. Byggnaden hade väggar av bräder, takpapp och jordgolv och där förvarades mestadels bråte, skräp och hushållsavfall.

Som du vet brann uthuset år 1987 praktiskt taget ner till grunden till följd av några småpojkars ovarsamma lek med elden. Och den brasan startade just ovanför källaren i andra våningen. – Nu finns bara minnena kvar och tack vare det aktuella fotot kom de att friskas upp en hel del.

Det var min systerdotter Monika som ringde mig kl. 5 på natten den 8 december 1987 och berättade att hon hade vaknat av att hunden skällde och undrade vad som stod på. Och när hon tittade ut såg hon orsaken och påkallade hjälp. – Dåvarande brandchef Rolf Backman berättade för mig att han trodde att kyrkan brann då han såg lågorna på håll. Släckningsarbetet försvårades delvis av att vattenposten på gatan var frusen så att man måste ta vatten från älven. Uthuset gick förlorat, men man lyckades skydda det närliggande bostadshuset på Kyrkogatan 6, där Monica bodde.Uthuset på 1980-talet. Förstoring.


Folke Holmström, oktober 2005.
(Inf. 2005-10-25.)


*     *     *Uthuset och gårdsplanen 1981. Förstoring. Hela fotot.
Foto: Teuvo Kanerva, Museiverket, Finna.fi. (Inf. 2022-09-28.)

(Rev. 2022-10-19 .)