Lions korvkiosk på 1970-talet


Lions korvkiosk vid Idrottsgården.


När entrén byggdes om och till i slutet på 1970- eller början på 1980-talet inrymdes korvkiosken i Idrottsgården. Den som kan bidra med mer information om kiosken får gärna göra det.

Foto: Rafael Sjöblom.


Läs mer:
Korvförsäljningen i Lions historik.
Idrottsgårdens tillkomst i Österbottniska Posten.
De sorgliga resterna av uret.
Fler kiosker.
(Inf. 2005-10-26, rev. 2007-02-20.)