Joupers ofullbordade damm 1973


Vid älvkröken nedanför Juthbacka, mot nordväst. Efter dammhöjningen 1984 är vattennivån ett par decimeter nedanför pelarna.


Tornet är ett transformatortorn. På den tiden när transformatorerna inte var ”väderbeständiga” var man tvungen att ha dem inomhus. För att transformatorn skulle komma på samma höjd som elledningarna byggdes tornen. Vid Nålören fanns ett grönmålat, som jag tror revs redan i början på sjuttiotalet. Högst upp fanns fönster och mitt i glasrutorna fanns hål för ledningarn. På senare tid har det funnits ett i Forsby, men det är numera också rivet. Det irriterar mig storligen att jag fotograferade varken transformatorerna eller härvan av elledningar och stolpar som fanns på fältet på Forsbysidan vid Juthas hängbro. I Bakgrunden skymtar Vernamo.

I januari 2006 fick jag en bild av Forsbytornet och i januari 2011 av det för mig tidigare okända tornet på Kampen.


Foto: Lars Pensar.

Läs mer:
Bilden som detaljen är tagen ur.
Anslutning till stamledningsnätet av Erik Birck.
Fler torn.