F. d. Joupers 1993


Mot nordost, ungefär vid Joupersgatans västra ände.

Joupers fabriksanläggning på Nygård kort tid innan den revs. Men det hade varit nära ögat tidigare. Kommer ihåg att jag i början på sjuttiotalet hörde Tor Ahlstrand berätta om en eldsvåda i nyhetsprogrammet Österbottnisk journal som sändes 18.45. I dag finns på området ett otal Juthbackakopior. Efter att Joupers saga var all verkade bland annat Nykarleby båtvarv, Ostrobotnia Päls och aluminiumfönsterfabriken Rai-Al i lokalerna. Skorstenen till vänster är en av två dylika som funnits i staden. Den andra fanns vid mejeriet.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Här inspelades Ballad.
I någon av bygganderna förvarades Flora 1984–1986.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Ibanez, Sunburst av Peter Siegfrids.
(Rev. 2024-03-04 .)