KnaperboMellan Seminariegatan 1 och Kärleksstigen. Förstoring.


Stugan där min pappa Mauritz Siegfrids bodde i mitten av 1940-talet kallades Knaperbo, säkert för att den var så knapert tilltagen. Den fanns alldeles nära sluttningen ner mot Kärleksstigen på tomten, där sedermera Swels byggde hus. Som synes av bilden ledde en trappa ner till stigen. Skulle tro att det fanns ytterligare ett litet hus på samma tomt, där bl.a. Stella Ahlskog och fru Helander hade bott. Om jag inte minns fel kan även lektor Torsten Korsström ha bott där en tid. Det kan till och med vara han som målat av pappas stuga. Eller så är tavlan målad av pappa.

När vi bodde där fanns en liten boda, som var tillbyggd med ett lider. I lidret fanns utetuppen. Bodan finns kvar ännu. Den har Oskar Kronqvist restaurerat.Knaperbo från söder. Förstoring.Elna och Mauritz Siegfrids framför Knaperbo 1948. Förstoring.Elisabeth King tillhandahöll.


Läs mer:
Siegfrids stuga uppe vid Seminariegatan.
Seminaristen Gunnar Nybond bodde i stugan.
(Inf. 2015-02-15, rev. 2015-02-15 .)