Kåtaskär

Ett par hundra meter söder om Frösön i Vexala finns holmen Kåtaskär, eller Kotaskär som namnet ibland skrivits.

Karl Fredrik Spolander byggde villan på holmen omkring sekelskiftet – vid renovering hittades uppklistrade tidningar från år 1900. Den var försedd med ekorrdekorationer, liksom senare hans villa i Furuskärssundet, som Böök senare köpte. Varför ekorrar har Vexalaborna frågat sig! När Spolander tyckte det blev för grunt, sägs det, och det inte längre var så lugnt där på Kåtaskär, sålde han den åt lektor Iivari Koskimies som efter bortflyttning från orten 1917 sålde den åt Wangel (apotekaren Linus Eliel?). Hans änka Anna sålde den år 1924 inom släkten och där har den sedan dess stannat.


Lars Pensar och Magnus Wangel.

 

I början av 1900-talet

Detalj ur ovanstående.


Notera takterrassen!
Foto: Karl Fredrik Spolander.


Läs mer:
Wangels Villaliv i Vexala av Magnus Wangel.
Vykort 1.
Vykort 2.
Vykort 3.
Vykort 4.
Karta.
(Inf. 2008-03-26, rev. 2023-04-23.)