Kuddnäs renoveras


Inför jubileumsåret 2018 när det är 200 år sen Zacharias Topelius föddes satte man 2016 igång en grundlig renovering. Yngve Häger står för timmermanskunskapen.
 
Den 28 mars 2018 ...

... pågår fortfarande renoveringsarbetena.(Inf. 2018-04-17.)
Den 30 maj 2017


Förstoring.

 
6–7 000 pinnar för att bära putsen har monterats.
Förstoring.

 


Sydfasaden. Putsen består av hästdynga, halm och lera. Lera är mer skonsamt för timmer än kalkputs.
Förstoring.

 


Handikappanpassning är bra, men hade det inte varit bättre med en rullstolshiss? Nu är detta halvfärdigt arbete och det har tidigare hänt att jag dömt ut sånt som sen visat sig bli riktigt bra. Ska bli spännande att se slutresultatet.
Förstoring.Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-06-01.)

Den 23 september 2017


Förstoring.

 


Så här ser rampen ut nu. Förstoring.

 


Notera trappans temporära plats till vänster om tallen!

 


Allén från gårdssidan. I huset i högerkant bodde Hannes och Rosa Nylund.
Förstoring.

 


Kuddnäs mangård. Förstoring.Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2017-09-28.)Läs mer:
Kuddnäs museum öppet för publik igen: ”Vi har uppfyllt vår historiska plikt” i Vasabladet 2018.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
(Inf. 2017-06-01, rev. 2018-06-26 .)