Ett 60-årsminne

Liljedahls blivande affärshus 1958


Stadens första höghus, Liljedahls affärshus, har börjat resa sig, liksom ”Runda kiosken” dit nu Gurli Sund flyttade sin verksamhet. Ännu är den endast spirad och skyltar som gör reklam för Juthbacka semesterhem 1,5 km (Lomakoti) och Campingplatsen (Leirialue) i herrgårdens gamla trädgård står framför den. Det uppspirade elevatortornet skvallrar om att huset skall byggas högre än endast en eller två våningar. Bakom skymtar till vänster Finnströms gård där Karl Finnström, direktör på Nykarleby Sparbank och hustrun Ingeborg med barnen Stig, Bo och Mona är bosatta. Bakom är ett tillfälligt uthus rest för arbetsredskap m.m. Att det är den gamla begravningsplatsen man bygger på vet man efter alla rester som grävts upp, men tillstånd har erhållits efter avslagna protester. Forsbergs kiosk har fått flytta på sig och sålts som villabyggnad till Andrasjön. Med den har ett antal inristade namn, könssymboler och andra hieroglyfer på bänken och skranket på baksidan förintats. 

På vägvisaren i metall av standardmodell anges avståndet till grannstäderna och andra byn norrut i Pedersöre. Skylten syns också på en vy från sommaren 1946. Där kan man se att vägarna rätats ut sedan dess. De gamla avstånden i kilometer anges inom parentes.

Dessutom finns skyltar till:

  • Värnamo 0,5
  • Rummelbacken

Var det kanske för att på de två sista ställena fanns allmänna brunnar där vägfarare och deras hästar kunde inta vatten, något som snart skulle komma i ledningar i centrum, dock ej av sådan kvalitet som ur brunnarna.

På mitten av stolpen står NYKARLEBY och UUSIKAARLEPYY på en vit oval plåt.

Skylten som skymtar överst torde visa mot Kovjoki.

Det var spännande att följa med dessa förändringar i stadens centrum som var bevis på att en ny tid var på kommande.Foto: Rafael Sjöblom. Förstoring.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2018-09-26.) 


Topeliusesplanaden 9 vid korsningen med Bankgatan, mot sydost.
Foto: Hilding Wiklund. Ur Svenolof Karlsson (1987) Hundra år i ledningen.


Förutom Liljedahls affär, stadens första snabbköp som övertogs av Ragnar Fors, verkade även Restaurang von Döbeln, Hotell Eden och Posten i stadens första våningshus. I källaren fanns telefonbolagets växel (som ibland vid regnväder drabbades av översvämning) ända tills den flyttades till f.d. Hanséns tomt. Notera hur el- eller telefonstolpen står på gatan!


Nykarleby Lokalförsäkring 2005

Det råder inget tvivel om att Nykarleby Lokalförsäkring verkar i huset. Lokalen köptes 1977 men man flyttade in först på 1980-talet efter att Posten flyttade till det 1981 nybyggda ämbetshuset. På 1980-talet fanns också Herlers Bokhandel med innehavaren Ragnvald Thors, som sedermera ändrade namnet till Nykarleby Bokhandel, i huset. R. Westerlunds elaffär flyttade in i lokalen längst bort när Nykarleby Allköp upphörde. Förutom elartiklar fanns mängder av annat i sortimentet. Där kunde man köpa långa bambumetspön som sommartid stod lutade mot väggen vid entrén, kameror och annat fotomateriel m.m. Inredningscenter finns numera i lokalen. Det enda minnet av Restaurang von Döbeln är de två flaggstängerna vid entrén och en bild av von Döbeln till häst ovanför dem. Herrfrisering Saga (Österlund) har också många år haft sin salong i huset.
Foto: F. L., juli 2005.

 


Lokaltapiola Lähitapiola 2013

Nykarleby Lokalförsäkring har blivit Lokaltapiola Lähitapiola, men skyltningsivern är lika stor. Förstoring.
Foto: F. L., 13 juli 2013.


Läs mer:
Per Hauta-aho fotograferade grävningsarbeten och Holger Haglund den halvfärdiga byggnaden.
Baksidan under byggtiden.
Liljedahl öppnar självbetjäningsbutik i Österbottniska Posten. 1959.
Ny affär i Nykarleby i Jakobstads Tidning. 1964.
Från söder. 1965.
Tändsticksetiketter från Liljedahls, Restaurang von Döbeln och Hotel Eden.
En rak vänster utdelades vid 1970-talets början en bit till höger utanför bild.
Hotellgäster.
(Inf. 2004-02-22, rev. 2023-11-28 .)