Schaktning för Liljedahls affärshus 1958


Topeliusesplanaden 9 vid korsningen med Bankgatan, mot nordost. Samtliga hus förutom f.d. Finntröms längst till höger är rivna. Eftersom byggnadsplatsen tidigare varit gravgård, kom ben i dagen vid grävningsarbetena. Ann-Britt Enlund identifierade mannen som sin far Erik Ahlström.
Foto: Per Hauta-Aho.


Hej Fredrik!!
Här är ett kort från tiden när dom byggde ”Liljedahls”. Vår far Martti Hauta-Aho var med och körde lastbil under bygget, det var enligt utsago även han som köpte det brända teglet i olika partier som han sedan sålde till Liljedahl. Vi tror att han är personen bakom flaket på den bakre bilen som vi tror var en Fargo. Hoppas det kan vara till något intresse.
     Skall framöver försöka få tid att ”intervjua” vår far (han har ett minne som få), detta för att försöka bevara så mycket som möjligt till eftervärden.

Stefan Hauta-Aho.


*                 *                 *

Liljedahls affärshus 1959


Fasad mot Bankgatan och grannhuset. Notera ställningen!Fasad mot gårdssidan. Notera kranen!
Foto: Holger Haglund, Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2008-01-16.)


Läs mer:
Liljedahls nybygge blir störst i N:by i Österbotttniska Posten. 1958
Också Hilding Wiklund fotograferade det halvfärdiga huset. 1958
Affärsmannen Artur Liljedahl av Leif Sjöholm. 1989
Skridskobanan som fanns på tomten av Jorma Metso.
Per-Erik Willman och hans företag Maskinröjning Lindvall & Willman av Kenneth Frostdahl. 2011
Nytt postkontor i Nykarleby i Österbottniska Posten. 1959
Hotellet blev bostadshus av Michael Karlsson i Jakobstads Tidning. 1995
(Inf. 2004-02-22, rev. 2020-01-08 .)