Tomten 66

 

Arbetskarlen Matts Löfholms gård på tomten 88 var en av dem som återstod efter branden. Den 9 juli 1860 köpte han tomten nr 37 i korsningen Bankgatan - Gustav Adolfsgatan (nordost) för 75 rubel. Han sålde den den 20 mars 1863 gården till Greta Helena Bogdanoff. När han köpte tomten 66 vid korsningen Topeliusesplanaden - Lybecksgatan, sydost, är obekant, men 1865 var han ägare till den.

 


”Copia af Plan och genomskärnings ritning till Karaktärs och Bagarstugu byggnad å Tomten No 66 i 18de qvarteret af 4de stadsdelen af Nykarleby stad, tillhör arbetskarlen Matts Löfholm.” Topeliusesplanaden 21, vid korsningen med Lybecksgatan”Ritning till en Uthusbygnad att Uppföras å Tomten No 66 i 18 Qvarteret af 4de Stadsdelen tillhörande Arbets Karlen Matts Löfholm i Nykarleby.” Godkänd den 7 juli 1865.
Ägare och inneboende


1875

Ägare arbetskarlen Mats Löfholm (-09), hustru Brita (-07)

hyresg. Stadsfogden J Grenman, hustru Maria
sjömansänkan Kajsa Frill


1880

Mats Löfholm, hustru Brita
hg. Fröken Paulina Fagerlund, syster Sofia
svenska undersåten Anna Lindqvist
fröken Maria Sund
forman Oskar Häggblom, hustru Hulda


1885

arbetsledare Matts Löfholm, hustru Brita, barn Hilda (67)
hyresgäst Jakob Julius Flén, hustru Sofia, barn Julius


1890

arbetskarlen Mats Löfholm, hustru Brita

Alf Erik, Brita Löfholms arv.
Hg. Normalskollär. Karl Spolander, hustru Selma, piga Amanda Lassander


1905

Alfr o Brita Löfholms arvingar.
Hg. Vicelandtmätaren Julius Sjöstedt, hustru Emma
Målaren Johan Forsberg, hustru Maria


1910

ägare fskl. M. W. Frostes barn
Hg änkan Brita Andersson
Rådhusvaktmästareänkan Maria Grenman
Arbetaren Emil Backlund
Tullvaktm Johan Gustafsson
Stickerskan Alexandra Nylund, hennes mor Karolina Nylund
Tullvaktmästaren Josef Engström, hustru Anna


1915

[Vid den här tiden fungerade gården som kasern för ryska soldater.]

1920

ägare fskl. M W Frostes barn
Hg. Kapellanen, fil .mag. Valdemar Westberg, hans mor enkefru AnnaLisa Westberg, tjänarinnan Selma Sjöblom
Hg pensionerade fskl. William Froste, hustru Hilda, Barnen Ellen (1890), student Åke (1892)
Hg enkefru Selma SalinLars Pensar digitaliserade tillhandahöll med kommentaren:

Vad jag minns bodde Ellen Froste i gården tills stadsläkare Sourander med familj kom från Taivalkoski. Torsten, Majlis, Christer, Thor (Tuije), Ulf och Solveig, vilka köpte gården. Ett bostadsbolag med Kaj Lytts innehade sen gården tills, vad som anges, tills Kaj Kronqvist inköpte tomten med hus, troligen innevarande år.)

Uppgifterna från mantalsskrivningar där uppgifterna skrivits på olika sätt och angivelser. Barn anges inte med namn förrän 1920, före det är det endast antal, om de anges. Någon gång har personerna angetts även med födelseår, men det är undantag. Det är frustrerande att dessa mantalslängder, trots tryckta blanketter, är så otillfredsställande ifyllda, om de är ifyllda så är det endast delvis. Detta borde kollas upp mot kyrkböcker o.s.v. men det är i detta sammanhang överkurs.


*      *       *

Lite plock om gården

  • Från slutet av 1880-talet till hösten 1891 var Fruntimmersskolan inrymd i arbetskarlen Matts Löfholms, senare Frostes gård vid samma gata (tomt nr 66).
  • Som lärare anställdes från den 1 nov. 1884 Matts Villiam Froste, som innehade denna tjänst till den 1 oktober 1915; alltså under 31 års tid.
  • Nykterhetsföreningens sista samlingslokal i Frostes gård 1910–1917.
  • Letter, ester och polacker hölls i allmänhet ej fångna på seminariet och fick arbeta ute i staden eller på landsbygden för maten. Letterna och esterna var inkvarterade i dåvarande Frostes gård vid Östra Esplanadgatan.
  • Den 8 maj 1962 valdes 2. stadsläkaren C. Torsten Sourander till 1. stadsläkare.
  • Affären DATA PAPER, för vilken en entré togs upp på södra gaveln verkade i huset något år i början på 1980-talet. Vem som stod bakom minns jag inte. Möjligen Siekkinen?

 


Detta är den andra av två kvarvarande ursprungliga gårdar vid esplanaden. Men det var nära 2012. Åtminstone tolkar jag banderollen så. Förstoring.Ett polskt fastighetsföretag (!) har satt upp banderollen. Sommaren 2013 var den nertagen. Foto: F.L. den 9 juli 2012.


Läs mer:
Södra gaveln 1946.
Myntfynd av Elisabet Sund.
Hädangångna hus.
Fler ritningar.
(Inf. 2013-10-03, rev. 2023-11-26 .)