Lybeckska gården


Lybecksgatan 1, mot sydsydost. ”De Gamlas Hem i Nykarleby, huvudbyggnaden på älvstranden” lyder bildtexten i Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923—1963. Historik av J. L. Birck. Notera ”tratten”, d.v.s regnmätaren till vänster.


Tomten nr 63 inropades 1858 av rådman J.A. Lybeck, som bebyggde den. Den övertogs 1895 av hans arvingar, som 1924 sålde den till affärsmannen Carl Castrén. Den förvärvades 1925 [1932] av Föreningen De Gamlas hem samt ombyggdes och inreddes till ålderdomshem.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 598.


*         *         *Florahemmet grönjulen 2013. Förstoring.
Foto: Lars Pensar den 26 december 2013. Natten före gick isen.
(Inf. 2014-01-04.)


Läs mer:
Gårds- och uthuset.
Vad kraftverkets maskinvakt gjorde förutom väderobservationer.
Notera minnestavlan över Mikael och P. W. Lybeck under det mittersta fönstret.
Panorama.
(Rev. 2022-10-01 .)