Marklund juli 2005


Korsningen Gustav Adolfsgatan 27-Lybecksgatan mot sydost. Notera att gatunamnskylten på fasaden mot Lybecksgatan är av den gamla emaljerade enspråkiga modellen!
Foto: F.L.


Stugan uppfördes 1856 av fiskaren Matts Boman på tomt nr 104, som fanns ungefär vid grönområdet mellan Esplanaden och Gustav Adolfsgatan i Källbackgatans tänkta förlängning. Stugan klarade sig vid stadsbranden 1858 och flyttades till tomt nummer 68, köpt av Boman på auktion den 15 augusti 1861 för 75 rubel. Gården stannade inom släkten till 1930. Möjligen var det då som Matts Nyberg köpte den. Maskinmästar Axel Henrikssonköpte den 1934 av Lydia SUndström. Ellen Backman sålde gården i mars 1940 till August Bergstén, som i sin tur år 1966 sålde den till Edvin Marklund. Gården är numera bebodd endast sommartid av Edvins ättlingar Hans och Ros-Maj Marklund.


Läs mer:
Gårdar byter ägare i Österbottniska Posten 1966.
Uthuset med Edvins stjärnstång.
En skymt av gårdssidan.
Vad som återstode efter stadsbranden.
(Rev. 2023-02-05 .)