Mejeriets skorsten 1980


Mejeriets skorsten som revs 198X är en av två industriskorstenar som funnits i staden. Den andra fanns vid Joupers fabriksanläggning. Notera vattenposten i nedre vänstra hörnet och Stadsbrunnen på sin ursprungliga plats.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Bilden som detaljen är tagen ur.
(Inf. 2004-01-14, Zacharias Topelius födelsedag, rev. 2018-05-27 .)