Olsons början av 1970-talet


Före branden


Raoul Olson hemma på verandan vid Gustav Adolfsgatan 42. Gurli Björkqvist med barnen Benita, Yvonne, Agneta och Johnny på besök hos Liljeströms sommaren 1970. Susanne och Cecilia L. i förgrunden. Förstoring.
Foto: Doris Liljeström. (Inf. 2022-03-29.)Under branden


Gustav Adolfsgatan 42 från västnordväst. Notera fyllningsmassorna på berget!

Foto: Gösta Fagerholm. Kolorering: Peter Gullback.


Gården byggd av arbetsledaren vid kraftverket Raoul Olson och hustru Helmi. Vid tiden för branden som uppstod i TV-apparaten, bodde från vänster till höger: Forman Alfred och Aina Sund, linjemontör Nils och Doris Liljeström med familj, Olsons och Sigrid Sandvik, mor till Inger Luoma. Gården som i dag står på den gamla sockeln uppfördes 1984 av sonen Birger Olson. Garaget i högerkant flyttades av Anders Fors d.ä. till hans far John Fors tomt nedanför Olsons.Efter branden


Cecilia och Susanne Liljeström på trappan till det utbrända huset som småningom revs av Per Willman. Sockeln stod dock kvar och källarvåningen var en populär lekplats. Under trappan fanns ett utrymme för den borrade brunnen och det var ett utmärkt skyddsrum vid krigslekar. Man kunde se att huset var byggt under bristtider, för grunden för skorstensstocken var armerad med det järn man råkat ha till hands, som till exempel en cykelram och mycket sparsten hade använts. Förstoring.
(Inf. 2022-09-25.)


Läs mer:
Presentation av När älven strömmade fritt av Stefan Fors.
Fler bränder.
(Inf. 2003-12-23, rev. 2022-09-25 .)