Östervall


Föreståndare Evi Gunnars sittande. Huset för de sinnessjuka i bakgrunden. Förstoring.

 


Åldringshemmet från 1934 i bakgrunden är numera rejält tillbyggt för Yrkesträningsskolan. Förstoring.
Ur Bildningsväsendets arkiv.


Kommentar av Lars Pensar:

Det där med Kuddnäs som fattiggård är väl lite ofullständigt. År 1900 köpte landskommunen Kuddnäs och började renovera och sanera, men i samma veva uppfördes den ockragula byggnaden norr om till ”fattiggård”. I samband med att Kuddnäs såldes till stiftelsen 1934, byggdes det nya Östervall medan den ockragula klassades till, i folkmun, ”dårhus”, för de interner som var av den digniteten. Det var säkert nödvändigt av flera skäl; utrymmesbrist och vårdsituationen för både personal och patienter att ha en viss kategori i skild byggnad.

Tilläggsfakta av Lars:

Jag hittade i landskommunens protokoll att det i april 1909 upptogs ett lån på 20 000 mk för byggandet av kommunens fattiggård – senare använt som dårhuset.  Så man får sätta byggåret 1909–1910 för träbyggnaden vi funderat på.
(Inf. 2012-03-25.)


Läs mer:
Dårhuset i Liten drömmarpilt av R. R. Eklund.
Potatisupptagning på Österbo” i Kråkögat av Anita Wikman.
Rastgården” i Kråkvals av Anita Wikman.
Fakta om Östervall av Erik Birck.
På Östervall bor de glömda i Jakobstads Tidning 1955.
Sourander tar Östervall-jour i Vasabladet 1969.
(Inf. 2012-02-05, rev. 2023-03-05 .)