Pensars gård

1920-talet

[Bankgatan 4, mot nordväst. På skylten ovanför entrédörren står K. J. PENSAR.
Lars pensar tillhandahöll.]


Följande gård, på tomt nr 42 var rådman C.J. Bergers, färdigbyggd omkring 1860, sedan byggnadstillstånd beviljats den 11 april 1859. Efter hans död 1876 ägdes den till 1895 av handl. I. Svedlin och 1895—1900 av nämndeman N. Jaakkola (Munsala), 1900—1913 av Nykarleby Aktiebank och därefter av handl. K.J. Pensar och hans arvingar. Sedan fastigheten 1982 övergått i byggnadsbyrå H. Backlunds händer hotas den av rivning trots museiverkets m.fl:s invändningar. I stället skulle det byggas ett 2—3 vånings betonghus på tomten. Enligt beslut av stadsfullmäktige i maj 1982 sänktes byggnadsrätten i kvarteren 201—203 till maximum 2 våningar, varjämte byggförbud under nyplaneringstiden infördes.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 593.


*     *     *


1928


Edvard Nyström, far till Bertel Nyström som åtminstone i vissa sammanhang gick under namnet ”Greven av Löjlax”, på butikstrappan. Hunden är Axel Pensar setter(?)  Lyra. Notera cykeln i skyltfönstret och hur prydligt man anordnat skyltfönster och butiksentré! KJP annonserade att de sålde Crescent och Myrsky cyklar. Förstoring.
Foto: Axel Pensar.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2018-04-24.)


*     *     *


1973


År 1973 verkade Nykarleby boden i byggnaden. Affären hette senare Sko-boden och fanns i f.d. Sarlins gård. År 1973 verkade Nykarleby boden i byggnaden. Affären hette senare Sko-boden och fanns i f.d. Sarlins gård. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2008-12-14.)*     *     *


1982


År 1973 verkade Nykarleby boden i byggnaden. Affären hette senare Sko-boden och fanns i f.d. Sarlins gård.
Pensars västra gårdsbyggnad med kyrkan i bakgrunden. Målningen av M[argit] Aromäki 1982 var sommaren 2013 utställd i Tullmagasinet. Förstoring.


Byggnaden ägs numera av av Brage Nylund. Lars Pensar berättade att i byggnaden funnits frisersalong, butik och tandläkarmottagning. Den östra gårdsbyggnaden har varit tvättstuga och handskfabrik. Den norra delen av byggnaden skymtar på Inspelning av Heimlaga.
(Inf. 2014-02-28.)*     *     *


Ca 1980


År 1973 verkade Nykarleby boden i byggnaden. Affären hette senare Sko-boden och fanns i f.d. Sarlins gård.
Förstamajtåg kring 1980. Dirigenten Ole Nordström kollar läget bakåt i ledet. Resebyrå Tourella i Jakobstad hade en filial i Föreningsbankens uthus till höger. Verksamheten inleddes i busstationen cirka 1979 och verkade i början på 1980-talet. Damerna i byrån var Anneli Nyman, fru till Föreningsbankens direktör Ulric och Liisa Karlsson, fru till lantmäteriingenjör Georg. Förstoring.
(Inf. 2016-04-13.)*     *     *


Boende på Bankgatan 4

1926–45

Ägare: lanthandlare K. J. Pensar, Munsala

1926.

Axel Pensar, tjänarinna Ingrid Jakobsson, handelsbiträde Ida Källström, Arne Jernström+ hustru Ella, fil.mag. Lennart Pensar + hustru Saga, fru Lilly Holmström, bankbiträde Augusta Eriksson.
   
1927. Axel Pensar, Elin Gran, tjänarinna Edit Ringvall [min mormor], vicehäradshövding Ragnar Lilja, fru Lilly Holmström, bankbiträde Augusta Eriksson.
   
1928. Axel Pensar, Sandra Andersson, Arne Jernström + Ella, tjänarinna Edit Ringvall, Ragnar Lilja, Lilly Holmström, bankbiträde Augusta Eriksson.
   
1929. Axel Pensar, Sandra Andersson, Arne Jernström + Ella, tjänarinna Ester Hägglund, vicehäradshövding Ragnar Lilja, fru Lilly Holmström, bankbiträde Augusta Eriksson.
   
1930. Axel Pensar, Sandra Andersson, Arne Jernström + Ella, tjänarinna Fanny Tuuttila, vicehäradshövding Ragnar Lilja, fru Lilly Holmström.
   
1931. Axel Pensar, tjänarinna Sanna Nylund, Arne Jernström + Ella, tjänarinna Fanny Tuuttila.
   
1932. Axel Pensar, Sandra Andersson, frisörskan Lydia Lindström, Lilly Holmström.
   
1933. Axel Pensar, Sandra Andersson, frisörska Lydia Lindström, tandläkare Freja Strömbäck, tjänarinna Maria Ahlström, fru Lilly Holmström, Georg Högbom + Karin.
   
1934, -35, -36. Samma boare förutom Georg Högbom + Karin, vilka bortflyttade 1934.
   
1937. Axel Pensar, Sandra Andersson, frisörska Lydia Lindström, tjänarinna Edit Kengo, änkefru Maria Eklund, fru Lilly Holmström.
   
1938. Axel Pensar + Ida, Jalmari Kallvik + Saida, fröken Gunvor Rodas, biträde Judit Westerlund, folkskollärare Ingvar Carlsson + tandläkare Lisa, tjänarinna Alma Sjöblom.
   
1939. Axel Pensar + Ida (barn, Helena, född 31.12.1938 icke införd i längden), Jalmari Kallvik + Zaida, barn Erkki, Anna Greta, Regina. Rohdas Gunvor, fröken Svedman Ines, fil.mag, Huhta Herman, tjänarinna Junell Maria Alexandra.
   
1940. Axel + Ida, barn Helena, Lars. Jalmari Kallvik + Zaida barn Erkki, Anna Greta, Regina, Rohdas Gunvor, fröken Svedman Ines, Huhta Herman, Junell Maria Alexandra.
   
1941. Axel + Ida barn Helena, Lars. Björklund Maria, Åhman Carl Erik, Rohdas Gunvor, Svedman Ines, Huhta Herman, Junell Maria Alexandra.
   
1942. Axel + Ida barn Helena, Lars. Björklund Maria, Åhman Carl Erik, Lindén Ines, Huhta Herman, Junell Maria Alexandra.
   
1943. Axel + Ida, barn Helena, Lars. Åhman Carl Erik, Lindén Ivar pastor + Ines, barn Karin Maria
Fredriksson Anni Linea tjänarinna, Huhta Herman, Junell Maria Alexandra.
   
1944. Axel + Ida, Helena, Lars. Björklund Maria, Lindén Ivar + Ines, barn Karin, Huhta Herman, Lampien Inga Aune k.tk, Junell Maria Alexandra.
   
1945. Axel+ Ida, Helena, Lars. Björklund Maria, Koskinen Eero Viktor predikant – finns ej i staden, Huhta Herman, Junell Maria Alexandra, Backman Ester f.d. lärare, Backman Helga fröken.


Lars Pensar digitaliseade och tillhandahöll med kommentaren:

Några personer som nämndes i min barndom på Bankgatan 4.

(Inf. 2020-01-29.)


Läs mer:
Detalj av porten.
Mer fakta om handl. Pensar.
Bensinpumpen som stod utanför gården.
Akvarell av Leif Sjöholm.
Vykort.
Från klockstapeln.
Försommar.
Från Kyrkogatan.
Nykarleby i konsten.
Gården 1983.
Café Kurktuppen.
(Inf. 2003-11-26, rev. 2022-10-13 .)