Pensars port på 1920-talet


Porten vid Bankgatan 4.

Hej
Tränar att använda rätta knappar. Skall försöka sända Bankg. porten på tjugotalet med min faster på velociped, men det viktiga är portens överbyggnad. Den lär ha försvunnit på 30-talet när varulastbilarna skrapade i den sammanhållande järnbågen, som ännu i kväll på hundpromenad står lutad mot baksidan av uthusväggen. Nu undrar jag vem tusan som högg den vackert skulpterade överdelen till ved. Var det farsan? Oj, om man skulle ha hunnit fota alla vackra portar i det försvunna Nkby! Brev avsänt. Nu skall vi se om det blir till ngt. Lars


Lars pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fotografiet som detaljen är tagen ur.
Porten omkring 1865.
Portar.
(Inf. 2003-11-26.)