”Poliskammaren” 1979

Sollefteågatan 8 vid korsningen med Topeliusesplanaden, mot sydost..

Sollefteågatan 8 vid korsningen med Topeliusesplanaden, från sydväst. På gaveln står ”POLISSTATION”.”Butkan”, alltså ”finkan”, fanns i mellandelen med de högt sittande fönstren. Även Asgård vars torn skymtar i högerkant har använts som häkte. Brandstationen var inrymd längst bort tills den 1959 flyttades till gamla lokstallet. Kraftverkstillbyggnaden användes även delvis för brandkårens behov. Åtminstone västra delen huset revs 1979 när ämbetshuset skulle byggas. I vänsterkant skymtar gaveln på Artur Liljedahls magasin och till höger ingången till f.d. Svea Renvaktars Kemikalia, som fanns fram till miten av 1970-talet. På 1980-talet drev Lilian Lindén f. Ojalammi en affär för barnkläder i huset och Carl-Johan Erikssons Antikvariat Hjulia verkade där under 2000-talet fram till våren 2007. I december 2008 sattes affärsentrén igen. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.Förstoring.Att konstapel Stig Söderbacka är i tjänst kan man se på att hans (gulbeiga) Volvo med registreringsnummer VAA 600 är parkerad på baksidan. Hanséns café i bakgrunden till höger. Förstoring.
(Nedre bilden inf. 2016-10-15.)

Foto: Lars Pensar.

*     *     *

Då [1876] flyttades nämligen det gamla spruthuset från sin plats strax SO om klockstapeln (se kartan bil VI d.a. del II) vid Kyrkogatan till rådhustomten och tillbyggdes med två rum, varjämte brandvakternas f.d. rum och farstu omändrades till ytterligare två rum, så att häktet därefter inrymde fyra cellrum. 66) Ett nytt spruthus uppfördes vid Köpmansgatan öster om stadshäktet. [Porten längst bort.]

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III sid. 403.Polis Torsten Snellman, länsman Elof-Ohls och polis Teodor Lund framför poliskammaren.
Polis Torsten Snellman, länsman Elof-Ohls (som byggde huset med pulpettak vid esplanadens norra ände) och polis Teodor Lund framför poliskammaren. Senast sommaren 1960 eftersom Snellman dog i januari 1961.
Lilian Höglund tillhandahöll.
(Inf. 2008-04-02.)
”Ritning för brädfodring af Spruthuset.” Skalor för både fot och meter. Troligen från 1895. Förstoring.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2013-09-23.)


Läs mer:
Spruthuset på den ursprungliga platsen.
Foto av Erik Birck.
Farstukvisten och utbyggnad på baksidan.
Alarmklocka.
Till höger skymtar Missionshusets torn som Edgar i Liten drömmarpilt reflekterar över.
Kemikalia fanns tidigare vid torgets sydsida.
Förhör av Bror Johansson.
Några ord om butkan av Bror Johansson.
Frivilliga brandkåren av Erik Birck.
J. L. Birck berättar i Min barndoms marknader II om Isotalon Anttis dramatiska fritagningsförsök.
Annons om brädfodring i Österbottniska Posten 1895.
Reglemente för Brandvakterna i Nykarleby stad. 1901.
Ombyggnadsförslag. 1911
Polisinrättningens lokal i Österbottniska Posten 1916.
Inbrott 1917.
Som politisk fånge i Wasa och Petrograd inleds i butkan, Österbottniska Posten 1917
Ryssfångens teckningar från 1918 av Lars Pensar.
Inspektion. 1927
Gaveln skymtar på en mobiliseringsbild från 1939.
Ett gäng hamstrare som haffades på gatan utanför poliskammaren. 1944
Om en bil avställdes under vintern, skulle nummerplåtarna lämnas in till poliskamamren. 50-talet.
Skridskobanan har öppnat i Österbottniska Posten 1957.
Poliskammaren en vinter i slutet på 1950-talet.
Två ofrivilliga besök på poliskammaren, slutet på 1950-talet.
Kula för tinningen 1959.
Från Nykarleby horisont i Hoppet 1959.
Östra delen av byggnaden 1962.
Nykarleby båtvarvspermanenta utställning. 1965
Polisstationen stängs för kaffepaus av Håkan Anttila 1970.
Affärsmannen Artur Liljedahl av Leif Sjöholm 1989.
Poliserna i min barndomsstad av Lars Pensar 2018.
(Rev. 2022-05-12 .)