Apotekets "lillstuga" 1981


Borgaregatan 2 vid korsningen med Kyrkogatan, mot ostnordost.

Apotekets sydöstra hörn till vänster. Gården revs 199X. En tandläkarpraktik har funnits i gården.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Lillabyggningen av Börje Wilkman.
Minnen från krigsvintern 1944 i Nykarleby av Jacob Söderman.