Skata-Hjalmars stuga 1980-talet
Skata-Hjalmars stuga 1980-talet.
Älven skymtar bakom stugan. Hjalmar Åström var mer känd under namnet Skata-Hjalmar.
Foto: Holger Haglund.


Stig Haglund tillhandahöll bild ur ur Holger Haglunds samling.


Läs mer:
Skatan av Einar Hedström.
”Vallu” vid stugan.
Foto av Leif Söderlund.
Stugan som rivningshus av Leif Söderlund.
Hjalmar iGräsväxtauktioner och bärgningsrätter av Lars Pensar.
(Inf. 2007-07-03, rev. 2016-09-10 .)