Kronomagasinet vid Värnamo 1926 eller 1927

Sockenmagasinet på Nygård
Ungefär där radhusets garage står i dag fanns krononmagasinet, den stora byggnaden vid ändan av det långa uthuset, uppfört 18??. I dag ansluter Munsalavägen från 1938 till Juthasvägen där den svänger av nedåt mot höger. I bakgrunden Maria Castréns gård. Värnamo i nedre högra hörnet. Det som ser ut som bortre älvstranden är Brunnsholmarna.


*

Auktion

     Medels offentlig frivillig auktion som förrättas lördagen den 4 december kl. 12 p.d. å stället, försäljes för bortflyttning kronomagasinet, beläget å Juthbacka hemmans mark invid Nykarleby stad.
     Betalnings- och övriga villkor delgives före auktionens början.
     Nykarleby den 15 nov. 1926.

Enligt uppdrag:
Erik Fågel. Joham Romar.
Wilhelm Nylund.


Österbottniska Posten, 19.11.1926, nr 46, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf.2018-10-07.)


*


Nykarleby-Oravais Hembygdsförening i Vasa r. f. (2000) Vår bygd i bild:

Under åren 1916—1918 ockuperade ryska soldater huset [Socklot ungdomsförenings hus], som de lämnade i rätt illa skick. Planer att bygga ett nytt, större och ändamålsenligare, föreningshus mognade. Nybygget påskyndades av att det gamla huset brann den 21 februari 1928. Arbetet gick snabbt då det gamla kronomagasinet [enligt Hedström endast de yttre väggarna] i Nykarleby kunde inköpas till husets stomme. Det nya ståtliga föreningshuset invigdes den 13 oktober 1929.

*

Enligt Lars Pensar återanvändes delar av magasinet i den av byggmästare Björklund i början på 1930-talet uppförda gården vid Floraparkens södra ände. Det är kanske fråga om de inre väggarna.


Läs mer:
Hela bilden som detaljen är tagen ur.
Magasinsstaten i Nordisk familjebok.
Sockenmagasin eller lånemagasin i Uppslagsverket Finland.
Fler bilder av Vernamo.
(Inf. 2006-10-01, rev. 2019-12-01.)