Stads- eller kyrkbrunnen och kyrkan, 1963?Mot väster.
Foto: Rafael Sjöblom.


Baracken vid bildens högra kant har jag tagit fasta på vid dateringen: ”År 1963 rengjordes interiörens målade dekorationer under ledning av konservator Th. Lindquist. Samtidigt inmonterades elektrisk värme och ny belysningsarmatur.” Lars Pettersson i Nykarleby kyrka av år 1708Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Stadsbrunnen i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-03-14.)